TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
1. Heyelan Sempozyumu

Dünyada ve ülkemizde doğal afetlerden kaynaklanan can ve mal kayıpları her geçen gün artış göstermektedir. Türkiye’de 1959-1974 yılları arasında doğal afetlerden etkilenen yapılar dikkate alındığında depremden sonra heyelanlar ikinci sırada yer almaktadır. Dünyada heyelanlar sonucunda 1971-1974 yılları arasında her yıl 600 kişi hayatını kaybederken, son yıllarda bu sayının daha da arttığı görülmektedir.

Ülkemiz, sahip olduğu jeolojik, topoğrafik ve meteorolojik koşulları nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afet olayları ile sıkça karşılaşmaktadır. Doğal afet zararlarının her yıl Gayri Safi Milli Hasılanın % 1-3’ü arasında oranlara ulaştığı tahmin edilmektedir.

Doğal afet olaylarının yerleşim birimlerinde meydana getirdiği zararlara yönelik yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlar ülkemizdeki kentsel ve kırsal yerleşim alanlarına etkileyen ve önemli riskler (ekonomik kayıplar, ölüm ve yaralanmalar) yaratan afet tehlikelerinden birinin de heyelan olayları olduğunu göstermektedir.

Tarımsal alanlarda, alt yapı yatırımlarımda vb neden olduğu zararlar göz önüne alındığında, heyelan tehlikesinin önem katsayısının daha da artacağı açıktır.

Heyelan, bölgenin jeolojik, topoğrafik, arazi kullanım özelliklerine ve insan girişimlerine bağlı olarak gelişen bir olaydır. Yerseçimi ve arazi kullanım planlaması çalışmalarında detay jeolojik-jeoteknik çalışmalara yeterince önem verilmemesi, yanlış kentleşme ve yapılaşma bu zararların meydana gelmesinde veya artmasında en büyük etken olduğu görülmektedir.

Ülkemizde karayolu, demiryolu, baraj başta olmak üzere her türlü mühendislik yapısının inşasında veya kentsel yerleşim birimlerindeki kentsel projelerde ve bina inşalarında sıkça karşılaşılan heyelan risklerine karşı birçok uygulamacı kamu kurumu ve yerel yönetim birimleri çalışmalar yürütmekte; riskleri azaltmak amacıyla ek giderlerle karşılaşılmaktadır.

Bu bağlamda, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, Ülkemizin karşı karşıya olduğu heyelan risklerini ve bu risklere yönelik yapılan araştırmaların sonuçlarını kamuoyunun dikkatine sunabilmek; başta meslektaşlarımız olmak üzere değişik mühendislik disiplinleri arasındaki bilgi alış verişini geliştirmek ve afet güvenliğinin sağlanması süreçlerine katkı sunabilmek amacıyla 30.11.2006-02.12.2006 tarihleri arasında Trabzon’da (Grand Zorlu Otel) 1.HEYELAN SEMPOZYUMU’nun düzenlenmesini kararlaştırılmıştır.

Başarılı olması ve amacına ulaşması dileğiyle......

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası