TMMOB Odalar 12 Aralık 2019, Perşembe
30 KASIM 2006 PERŞEMBE

AÇILIŞ

 
9:30

 
10:00

 

 
KAYIT
 

 
 

 
10:00

 
11:45

 

 
AÇILIŞ KONUŞMALARI
 

 
 

 
11:45

 
12:30

 

 
AÇILIŞ KONFERANSI- Heyelanlar ve Türkiye için önemi
 
Erdoğan YÜZER
 
 

I. OTURUM

ZORLU GRAND OTEL

Oturum Başkanı:
RAMAZAN KADİR DİRİK

 
13:30

 
14:00

 

 
Bölgesel ve Orta Ölçekli Heyelan Envanter Haritaları ve Önemi
 
Tamer Y. DUMAN, Tolga ÇAN, Hakan A. NEFESOĞLU, Candan GÖKÇEOĞLU, Şeyda OLGUN, Serap DURMAZ, Semi HAMZAÇEBİ, Harun SÖNMEZ, Hasan ELMACI, Şule ÇÖREKÇİOĞLU
 
 

 
14:30

 
15:00

 

 
Bölgesel ve Orta Ölçekli Heyelan Duyarlılık, Tehlike ve Risk Değerlendirmeleri
 
Candan GÖKÇEOĞLU, Hakan A. NEFESLİOĞLU, Harun SÖNMEZ, Tamer Y. DUMAN, Tolga ÇAN, Şule ÇÖREKÇİOĞLU, Serap DURMAZ, Şeyda OLGUN, Semi HAMZAÇEBİ, Hasan ELMACI
 
 

 
15:30

 
16:00

 

 
Türkiye’de Heyelanlı Yerleşim Birimlerinin Dağılımı ve CBS Ortamında Sorgulanması
 
Oktay GÖKÇE, Ahmet DEMİR, Şenay ÖZDEN
 
 

 
16:00

 
16:15

 

 
ÇAY ARASI
 

 
 

II. OTURUM

ZORLU GRAND OTEL

Oturum Başkanı:
ALİ ATEŞ

 
16:15

 
16:40

 

 
Heyelanlar ve Afet Yönetimi: Trabzon örneği
 
Ahmet DEMİR, Ayhan IŞIK, H.Gürhan İLGEN
 
 

 
16:40

 
17:05

 

 
Son Yüzyılda Türkiye’de meydana gelen büyük kütle hareketlerine sistematik bir bakış.
 
Mehmet Dinçer KÖKSAL, Ahmet Demir. Bilal Habeş Yanık
 
 

 
17:05

 
17:30

 

 
Tektonik Kontrollü Aktif Heyelanlara Bir Örnek: Mescitli Heyelanı ve Gümüşhane İli İçin Potansiyel Tehlikesi, (KD Türkiye);Ön Bulgular
 
Yener EYÜPOĞLU, Ramazan LİVAOĞLU, Ahmet ŞİRİN, Osman BEKTAŞ, Kenan GELİŞLİ, Nafiz MADEN, Yakup Emre CORUHLU, Cem YÜCEL
 
 

AÇILIŞ KOKTEYLİ SAAT 19:00

KTÜ SAHİL TESİSLERİ

01 ARALIK 2006 CUMA

III. OTURUM

ZORLU GRAND OTEL

Oturum Başkanı:
CEMİL YILMAZ

 
9:30

 
10:15

 

 
Heyelan ve Sel Risk Yönetimi
 
Mikdat KADIOĞLU
 
 

 
10:15

 
10:30

 

 
ÇAY ARASI
 

 
 

 
10:30

 
10:55

 

 
Dünyada ve Ülkemizde Heyelanlar İle İlgili Örnekler
 
Aziz ERTUNÇ
 
 

 
10:55

 
11:20

 

 
Bursa Otoyolu Heyelanları ve Çözüm Önerileri
 
Mahir VARDAR
 
 

 
11:20

 
11:45

 

 
Heyelanlı Alanların Jeolojik-Jeofizik -Jeoteknik Yöntemlerle Belirlenmesi ve Yerleşime Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Dikili (TOKAT) Beldesinde Zemin Akmalarında Bir Uygulama
 
Bülent AKIL
 
 

 
11:45

 
12:10

 

 
Aktif Fay Zonlarında Gelişen Doğal Afetlere güncel bir örnek: 17 Mart 2005 Kuzulu (Koyulhisar-Sivas) Heyelanı ve Bölgenin Temel Jeolojik Özellikleri
 
Halil Gürsoy, Orhan Tatar, Levent Mesci, Fikret Koçbulut, Zafer Akpınar, Doğan Tunçer, Seda Yaman, Gökhan Demir
 
 

 
12:10

 
12:35

 

 
İki Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemi ile Çayeli (RİZE) ve Çevresindeki Heyelanların Değerlendirilmesi
 
Serhat DAĞ, Fikri BULUT, Aykut AKGÜN
 
 

 
12:35

 
12:55

 

 
Etkileşim Matrisi Kullanılarak Yamaç Duraylılığının Belirlenmesine İlişkin Bir Uygulama
 
Nurcihan CERYAN, Şener CERYAN
 
 

 
13:00

 
14:00

 

 
ÖĞLE ARASI
 

 
 

PANEL

ZORLU GRAND OTEL

 
14:00

 
17:30

 

 
Heyelanlar, Kentleşme Politikaları ve Yasal Düzenlemeler
 
Bahattin Murat DEMİR- Panel Başkanı (JMO)Mahmut KÜÇÜK - Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Bahri EGE- DSİ 22. Bölge Müdürü İsmail KÜÇÜK - TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Şefik TÜRKMEN - Akçaabat Belediye Başkanı
 
 

02 ARALIK 2006 CUMARTESİ

GEZİ PROGRAMI

 
08:00

 

 

 
“Gümüşhane Mescitli Heyelanı-Karaca Mağarası-Sümela Manastırı” Bölgesine Gezi Hareket Yeri ve Saati: Trabzon Belediyesi önünden saat 08.00’da hareket edilecektir.
 

 
 

01 OCAK 2007 PAZARTESİ

POSTER SUNUMLARI

 

 

 

 
Heyelan Duyarlılık Haritalarının Arazi Planlama Çalışmalarındaki Önemi
 
Ali Yalçın
 
 

 

 

 

 
İç Ege ( Isparta-Senirkent) Bölgesinde Kitle Hareketlerine Duyarlı Alanlarda Toprak Degradasyon Riskinin Belirlenmesi ve Zararların Önlenmesi için Hassas Bölgelerin CBS Destekli Modellenmesi ve Haritalanması
 
Çetin Arcak, Şenay Özden, Yusuf Kurucu, Ünal Altınbaş, Mustafa Bolca, Tevfik Türk
 
 

 

 

 

 
Heyelanları Tetikleyen Unsurlardan Bazılarının Basit Fiziksel Modeller Yardımıyla Gözlenmesi ve Değerlendirilmesi.
 
M. D. Köksal, C. Bayat, A. L. Eren, L. Kopuz, M. Ababay, M. H. Yuvacı, B.Giraud