TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Kapadokya Yoresinin Jeolojisi

BAŞLIK (12 Punto, Times newRoman Bold)

YAZAR/YAZARLAR (12 Punto, Times new Roman Düz) (Yazar veya yazarların tam adları ve soyadlan, açık adresleri, e-mail adresleri)

ÖZ (Tek aralıklı 12 Punto, Times new Roman Düz) ABSTRACT (Tek aralıklı 12 Punto, Times newRoman Düz) Değinilen Belgeler (Tek aralıklı 10 Punto, Times new Roman)

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası