TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Kapadokya Yoresinin Jeolojisi

2007-2009 UNESCO Tarafından Dünya Yer Yılı Çalışmaları olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda yapılacak çalışmaların hedef kitleleri:

1 .Sürdürülebilir kalkınma için karar mekanizmasında bulunan ve jeoloji bilgisi yetersiz olan politikacılar,

 1. Jeolojinin toplum yaşamı ve gelir düzeyi ile ne kadar iç içe olduğunu bilmeyen insanlar,

 2. Günümüze kadar yaptıkları birçok araştırmalardan elde ettikleri muazzam bilgilerin toplum ve meslektaşlar arasında paylaşması gereken seçkin yerbilimcilerdir. Bu hedefler doğrultusunda:

 

 1. Do ğal ve insan kaynaklı afet risklerinin en az seviyeye indirilmesi,

 2. Tıbbi jeolojik risklerin en aza indirilerek halk sağlığını tehdit eden jeoloji kökenli faktörlerin detaylı bir şekilde ortaya konulması,

 3. Yeni doğal hammaddeler bularak insanlık hizmetine sunulması,

 4. Güvenli yapılaşma ve yaşanabilir şehirler için jeolojik alt yapıların sağlıklı olması,

 5. İklim değişimlerindeki insan dışı etkenlerin ortaya çıkarılarak çözümler üretilmesi,

 6. Yer altı suyu başta olmak üzere tüm yer altı kaynak potansiyellerinin belirlenmesi ve komşu ülkeler arasında politik gerilimlere meydan verilmemesi,

 7. Okyanus tabanı araştırmalarının tamamlanarak yaşam ile olan bağlantıların açıkça ortaya konulması,

 8. Tüm bunların yanı sıra Jeolojinin toplumun her katında yaygınlaştırılması,

 9. Jeoloji eğitimi alan öğrenci sayısının olabildiğince çoğaltılması,

Yerbilimleri ile ilişkili alanların arttırılması ve ilişkilerin bilimsel verilerle sıkılaştırılması,

■ Yer altı kaynaklarının çevreye duyarlı olarak sürdürülebilir şekilde üretilmesinin sağlanması konuları benimsenmiştir.

Bu konulardan hareketle içinde bulunduğumuz KAPADOKYA bölgesinin detaylı bir şekilde ele alınması ve hedef kitlelere ula şılması amacı ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ile Üniversitemiz tarafından bu sempozyumun düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

 

Başarılı olması ve amacına ulaşması dileği ile.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası