TMMOB Odalar 12 Aralık 2019, Perşembe

BAŞLIK (12 Punto, Times newRoman Bold)

YAZAR/YAZARLAR (12 Punto, Times new Roman Düz) (Yazar veya yazarların tam adları ve soyadlan, açık adresleri, e-mail adresleri)

ÖZ (Tek aralıklı 12 Punto, Times new Roman Düz) ABSTRACT (Tek aralıklı 12 Punto, Times newRoman Düz) Değinilen Belgeler (Tek aralıklı 10 Punto, Times new Roman)