TMMOB Odalar 13 Aralık 2019, Cuma

Sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar, sempozyum sekreterliğine gönderilecek olan bildiri ve poster sunumlarının, GENİŞLETİLMİŞ ÖZETLERİ değerlendirilecek, değerlendirmeler sonucunda sözlü ve poster şeklinde sunumu kabul edilen bildirilerin tümü sempozyum kitabında yer alacaktır.

Sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Sözlü ve Poster sunumu kabul edilen bildirilerin genişletilmiş özetleri dört A4 sayfasını geçmeyecek şekilde basılmış ve ayrıca word dokümanı olarak çalışmanın amacını, kapsamını ve özgün sonuçlarını içerecek şekilde hazırlanarak gönderilmelidir. Posterler 70 cm genişlik ve 90 cm yükseklik boyutlarında tek parça olacak ve dikey olarak hazırlanmalıdır. Posterde mümkün olduğunca foto, şekil, harita vb. gibi görsel öğelere ağırlık verilmelidir. Yazılar bir metre uzaktan bakıldığında rahatça okunabilmeli, poster yazılı bildirilerde olduğu gibi giriş, gelişme ve sonuç mantığı içerisinde olmalıdır.