TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
30. Yıl Jeoloji Sempozyumu

Sempozyumda bildirilerini sunmak veya bildiri özleri kitabında yayınlatmak isteyen kişi ve kuruluşların en fazla 300 kelimeden oluşan "Bildiri Özetleri"ni, Türkçe ve İngilizce olarak en geç 6 Nisan 2007 tarihine kadar Sempozyum Yürütme Kurulu‘na web sayfası aracılığıyla ulaştırmaları gerekmektedir. Bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği 4 Mayıs 2007 tarihine kadar yazarlara bildirilecektir. Kabul edilen bildirilerin tam metinleri isteğe bağlı olarak hakem görüşü alınarak sempozyum bildiri kitabında basılacaktır.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası