TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
30. Yıl Jeoloji Sempozyumu

Güncel Tektonik ve Depremsellik

Doğal Afetler

Yapısal Jeoloji

Uzaktan Algılama ve GIS

Çevre Jeolojisi

Hidrojeoloji

Mineraloji ve Petrografi

Stratigrafi - Paleontoloji

Jeotermal

Maden Yatakları Jeokimya

Mühendislik Jeolojisi

Endüstriel Hammaddeler

Sedimantoloji

Jeoarkeoloji

Deniz Jeolojisi

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası