TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Esen Arpat Daf Sempozyumu

Sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar, sempozyum sekreterliği e-mail adresine (kdirik@hacettepe.edu.tr, imamoglu@dicle.edu.tr ) word dosyası olarak gönderilecek olan "500 kelimeden az olmayacak şekildehazırlanmış genişletilmiş bildiri ve poster özleri" bilimsel kurul tarafından inceledikten sonra kabul edilecektir.

Değerlendirmeler sonucunda sözlü ve poster şeklinde sunulacak olan genişletilmiş bildiri ve poster özlerinin tümü Sempozyum Kitabında yer alacaktır. Ayrıca sempozyumda sunulan bildiri ve posterlerden Türkiye Jeoloji Bülteni yazım kurallarına uygun olarak yazılıp yollanan makaleler derginin yayın kurulu tarafından değerlendirilerek basılabilecektir.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası