TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Imirin Büyük Mühendislik Yapıları Jeoteknik Sempozyumu

Metrodan Tünellere, Büyük Körfez projesinden yüksek yapılara, Limanlar, barajlar ve yeni yerleşim alanlarına…

 

İzmir Kentinde yürütülen birçok büyük mühendislik projesinde de Metro, Konak ve Sabuncubeli Tünelleri, yüksek yapılar, derin kazılar, su yapılarında vb. edinilen deneyimler kentin yeraltı koşullarıyla ilgili belirsizliklerin ve bunlarla ilgili risklerin maliyetleri önemli ölçüde arttırdığını ve inşaat sırasında ve sonrasında önemli sorunlara neden olduğunu göstermektedir. Kent gündemine sık sık sorunlarla gelen bu projelerin getirdiği teknik problemler ve maliyet artışları Sempozyumumuzun önemli tartışma konularını oluşturacaktır.

 

Sempozyuma açılışında Odamız bu teknik problemler ve maliyet artışlarına yönelik görüşlerini de ifade edecek olup Sempozyumumuzun İzmir de yapımı tamamlanan, inşa edilen ve gelecekte yapılması planlanan bu büyük mühendislik yapılarının yer seçiminden yapı güvenliğine jeolojik - jeoteknik araştırmalarına, yaşanan sorunlara ve bu sorunlara çözüm önerilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz.

 

Sempozyuma katılmanız bizi onurlandıracaktır.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası