TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Imirin Büyük Mühendislik Yapıları Jeoteknik Sempozyumu

GENİŞLETİLMİŞ BİLDİRİ ÖZÜ HAZIRLAMA KURALLARI VE FORMATI

- Bildiri özleri 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe olarak hazırlanacaktır.

- Başlık büyük harfle (Times New Roman, 12 punto), kalın (bold) yazılmalı ve ortalanmalıdır. Sonrasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

- İsim ve adres rumuzları (sayı) küçük harfle (Times New Roman, 10 punto) yazılmalı, eğik (italik) olmalı ve ortalanmalıdır.

- Sunum yapacak olan yazarın ayrıca e-posta adresi verilmelidir.

- Öz veya ana metin iki yana yaslanmalı (justify) ve küçük harfle (Times New Roman, 10 punto) yazılmalıdır. Ana metinde paragraf başları kenardan içeride başlamalı ve paragraf arasında boşluk bırakılmalıdır.

- Öz, gereksiz ayrıntıya girilmeksizin bildiriye konu olan çalışmanın amacı, çalışmada izlenen yöntemleri ve çalışmadan elde edilen başlıca sonuçları yalın ve anlaşılır bir anlatımla verecek şekilde kurgulanmalıdır.

- Ana metinden sonra bir satır boşluk bırakılmalıdır.

- Kenar boşlukları (cm) 2,5cm (üst, alt, sol, sağ)

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası