TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
2. Kıyı Ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu/ıodp-Ecord Toplantısı

Denizlerde Doğal Afetler: Aktif Faylar, Depremler, Sualtı Heyelanları ve Tsunami

Deniz Çökellerinde Kirlilik ve Kirlilik Tarihçesi

Denizlerin Cansız Kaynakları: Hidrokarbonlar, Endüstriyel Ham Maddeler ve Metaller 

Paleo-Oşinografi ve Paleo-İklim

Kıyı Mühendisliğinde Zemin

Denizel Havzaların Jeolojik Evrimi

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası