TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
2. Kıyı Ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu / I O D P -E C O R D Toplantısı

15 Mayıs 2015        : Sözlü ve poster sunumlar için bildiri özlerini son gönderme tarihi

8 Temmuz 2015      Bildiri veya poster kabulünün yazarlara son bildirim tarihi

15-16 Ekim 2015     II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası