TMMOB Odalar 16 Ekim 2019, Çarşamba

Denizlerde Doğal Afetler: Aktif Faylar, Depremler, Sualtı Heyelanları ve Tsunami

Deniz Çökellerinde Kirlilik ve Kirlilik Tarihçesi

Denizlerin Cansız Kaynakları: Hidrokarbonlar, Endüstriyel Ham Maddeler ve Metaller 

Paleo-Oşinografi ve Paleo-İklim

Kıyı Mühendisliğinde Zemin

Denizel Havzaların Jeolojik Evrimi