TMMOB Odalar 21 Ocak 2020, Salı

Deniz Jeolojisi

Mühendislik Jeolojisi

Hidrojeoloji

Ekonomik Jeoloji

Marmara Depremi

Doğal Afetler

Kent Jeolojisi

Çevre Jeolojisi

Kentsel Dönüşüm

Şehir Planlaması

Tarihi Eser ve Koruma

Jeolojik Miras

Paleocoğrafya ve Ekoloji