TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu - 5

Bildiri özleri; çalışmanın amacını, çalışmada izlenen yöntemleri ve elde edilen başlıca sonuçları kısa ve öz olarak, yalın ve hatasız bir dille Türkçe  (Öz) ve İngilizce (Abstract) hazırlanmalıdır. Özlerde; şekil ve çizelgelere yer verilmemeli, ayrıca kaynaklara atıfta bulunulmamalı ve Kaynaklar Dizini yer almamalıdır. Özlerin altında beş kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler (Key Words) de verilmelidir.

Bildiri özleri; bildiri başlığı, yazar ad(lar)ı, adres(leri), ülke, posta kodu ve sadece yazışmaların yapılacağı yazarın e-posta adresini içermelidir. Bildiri Özleri Kitabı‘nda her sayfanın ön ve arka yüzüne basılacak olan Türkçe ve İngilizce özlerin her biri bir sayfayı aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır.

Türkçe ve İngilizce özleri birer sayfayı aşan bildiriler değerlendirmeye alınmadan tekrar düzenlenmek üzere yazar(lar)ına gönderilecektir. Bu husus gözetilerek, gerek yazarlara gerekse değerlendirmelerden sorumlu oturum yürütücülerine kolaylık sağlanması amacıyla yazarların, ekte verilen İstanbul‘un Jeolojisi - 5 için öngörülen yazım kurallarına göre düzenlenmiş otomatik öz yazma örneği üzerinden bildirilerini hazırlamaları önerilir.

Bildiri özü formatı için lütfen tıklayınız.

Poster Bildiri formatı

 

• Posterin boyutları 70 (yatay) x 100 (düşey) cm ve posterler tek parça halinde olmalıdır.

• Poster sayfasının üst, alt, sağ ve sol kenarlarından 2 cm boşluk bırakılmalıdır.

• Posterin sol üst köşesine Kurultay`ın adı ve logosunu içeren aşağıdaki şekil konulmalıdır.

• Posterlerde tüm yazılar, okunması kolay olan bir yazı stili kullanılarak verilmelidir. Posterin başlığı 60 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve başlığın iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir. Yazar isimleri ve iletişim adresleri için 30 punto ve koyu,  diğer bölümler için 16-18 punto büyüklüğünde harfler kullanılmalı ve posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.

• Metnin iki kolon halinde ve arada şekiller yeralacak biçimde verilmesi tercih edilmelidir.

• Metinde bölüm başlıkları 24 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.

• Posterler; giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma  gibi bölümlerden oluşmalı ve en sonda daha küçük karakterlerle kaynaklar da dizin halinde belirtilmeldir.

• Poster hazırlamada renk sınırlaması olmayıp, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafların  kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterlerin kolaylıkla okunabilmeleri için uygun boyutta karakterler kullanılmalı ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.

 

Poster Sunum Kuralları

 

• Posterler, Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.

• Posterlerin panolara takılması konusunda Sempozyum Düzenleme Kurulu görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaklardır.

• Poster sahipleri, programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

• Belirlenen sürenin sonunda posterler sahipleri tarafından kaldırılacaktır. Belirtilen tarihte geri alınmayan posterlerden Sempozyum Düzenleme Kurulu ve JMO sorumlu olmayacaktır.


 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası