TMMOB Odalar 25 Ocak 2020, Cumartesi

23 Şubat 2017 : Sözlü ve poster sunumlar için bildiri özlerini son gönderme tarihi

15 Mart 2017 : Bildiri veya poster kabulünün yazarlara son bildirim tarihi

12-14 Mayıs 2017 : İstanbul‘un Jeolojisi Sempozyumu 5