TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
3. Sondaj Sempozyumu

Ülkelerin kalkınmalarını sürdürebilmeleri ve hızla artan dünya nufusunun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için daha fazla doğal kaynağın araştırılarak bulunması ve ortaya çıkarılması zorunlu hale gelmiştir. Geçtiğimiz yüzyıllarda yerkabuğunun yüzeyinde veya yüzeye yakın noktalarında yer alan kaynakların azalması/tükenmesi nedeniyle insanoğlu, yerkabuğunun daha derin noktalarında araştırma, üretim ve geliştirme  çalışmaları yapma ihtiyacı hissetmiştir. Yerkabuğunun daha derinlerinde yer alan kaynakların araştırılması, üretimi veya geliştirilmesinde sondaj ve sondaj teknolojisinin gelişimi insanoğluna yardım etmiş bunun sonucunda da günümüz dünyasında sondaj teknolojisi ve sondaj mühendisliği hizmetleri önemli bir gelişim göstermiştir. Yerkabuğunun binlerce metre altına inilerek kaynakların keşfedilmesi, üretimi ve geliştirilmesi son yıllarda geliştirilen sondaj teknolojileri sayesinde ekonomik olarak sürdürülebilir  bir noktaya taşınmış bulunmaktadır. 

Ülkemizde de petrolden doğalgaza, madencilikten jeotermale,  yeraltısuyu üretiminden jeoteknik hizmetlerin gerçekleştirilmesine kadar çok sayıda alanda sondaj hizmetlerinden yararlanılmakta ve sondj teknolojisi de buna bağlı olarak hızlı bir gelişim göstermektedir. Böylesi bir süreçte  TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası; sondaj sektöründe çalışan üreticileri, hizmet alan-veren uygulayıcıları, kamu ve özel kurum çalışanlarını bir araya getirerek; 

  • Sondaj çalışmasında kullanılan ürün ve malzemeler,
  • Sondaj teknikleri,
  • Sondaj personelinin eğitilmesi,
  • Sondaj çalışması sonunda elde edilen verilerin ülke yararı gözetilerek kullanılması,
  • Sondaj teknolojisindeki yeni gelişmeler,

 gibi konularda işbirliği ve görüş alışverişi sağlanması amacıyla iki yılda bir gerçekleştirilen "Sondaj Sempozyumu ve Sergisi"nin üçüncüsünü ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile birlikte 07-09 Aralık 2016 tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Konge Merkezi`nde gerçekleştirmek için çalışmalara başlamıştır. 

Bu amacı hep birlikte gerçekleştirmek üzere sizleri III. Sondaj Sempozyumu ve Sergisi`nekatılmaya, destek vermeye ve katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla...

Düzenleme Kurulu

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası