TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
2. Sondaj Sempozyumu
 • Sondaj Katkıları
 • Sondaj Sistemleri
 • Su, Jeotermal, Maden, Enjeksiyon, Zemin, Doğalgaz, Petrol, Dar Çaplı Sondaj, Yönlü Sondaj ve diğer sondajlar ile ilgili çalışmalar,
 • Sondaj lokasyon seçimi hazırlanması ve sondaj çalışmalarının çevreye etkisi,
 • Sondaj verilerinin değerlendirilmesi ve takibi.
 • Loglama
 • Karot Muhafazası
 • Programlar
 • Sondaj dizaynı,
 • Sondaj maliyetine etki eden faktörler,
 • Sondaj ekipman standartları,
 • Sondaj ile ilgili mevzuat,
 • Sondaj çalışmalarında işçi sağlığı ve iş güvenliği,
 • Jeoloji Mühendisliğinde sondaj eğitimi ve sondaj personeli eğitimi,
 • Sondaj kuyu testleri,

 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası