TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
2. Sondaj Sempozyumu

Jeoloji Mühendisleri Odası, sondaj sektöründe çalışan üreticiler, hizmet alan –veren uygulayıcılar, kamu ve özel kurum çalışanlarını bir araya getirerek;

• Sondaj çalışmasında kullanılan ürün ve malzemeler,

• Sondaj teknikleri,

• Sondaj personelinin eğitilmesi,

• Sondaj çalışması sonunda elde edilen verilerin ülke yararı gözetilerek kullanılması,

• Sondaj numunelerinin belirli bir standartta loğlanması, örneklenmesi, elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi için ulusal sondaj bilgi bankası oluşturulması konularında katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Yukarıda detayları verilen konular çerçevesinde, sondaj sektörünün, güçlü yönleri ve iyileştirilmeye açık alanları ortayakonacaktır. Bu kapsamda da ileriye dönük yapılması gereken konuların ana başlıkları belirlenerek, bu hedefler doğrultusunda ortaya konacaktır.


 

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası