TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
İZMİR JEOTERMAL KAYNAKLAR SEMPOZYUMU
Izmir Mimarlık Merkezi 06.05.2015 - 07.05.2015
Genel Bilgiler

Enerji ihtiyacının giderek arttığı ülkemizde, dünyada olduğu gibi alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi ve yönelim de artmaktadır. Yakın zaman içinde yapılan mevzuat düzenlemeleri ile jeotermal kaynakların aranması, geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik yeni haklar verilmesi sonucunda faaliyetler de hızlanmıştır. Buna bağlı olarak, enerji potansiyelinin daha doğru belirlenmesi açısından, bilimsel çalışmaların genişletilmesi, kaynakların tekniğine uygun ve hızlı şekilde aranması, mevcut kaynaklarla birlikte bir an önce en verimli, doğru ve bütüncül şekilde işletilmesi ve kullanılmasının sağlanmasına yönelik olarak, mevcut durum ve potansiyel tespiti üzerinden İlimiz bazında bir yol haritasının belirlenmesi ihtiyacı da artmaktadır. Bu çerçevede, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, tamamen İlimiz özelinde mevcut faaliyetleri, jeotermal kaynakların potansiyelini ve geleceğini temel alarak, bilgileri paylaşmak, sorunları tartışmak ve çözüm önerilerini oluşturmak amacıyla 6-7 Mayıs 2015 tarihinde İzmir Mimarlık Merkezinde “İzmir İli Jeotermal Kaynakları Sempozyumu” düzenlemektedir. Sempozyum çalışmaları içerisinde; İlimiz geneli ve İlçeleri ile sahalar bazında belirlenmiş ve muhtemel potansiyelin yanı sıra yeni arama, geliştirme ve bilimsel çalışmalarda elde edilen bulguların ve enerji olanaklarının ortaya konularak, mevcut verilerin kamuoyu ve yatırımcıda oluşan beklentilerin ne kadarını karşılayabileceği; yatırımcı ve uygulayıcıların mevzuattan kaynaklananlar da dahil olmak üzere karşılaştığı teknik ve hukuki sorunlar; kaynakların yönetimi, koruma alanları ve çevre ilişkileri gibi konuların paylaşılması öngörülmektedir. Buna göre Sempozyum’un, başta Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, MTA, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Jeotermal A.Ş. ve D.S.İ olmak üzere bilim insanlarının, araştırmacıların, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, yerel yönetimlerin, jeotermal sektöründe arama, işletme ve kullanma faaliyetlerinde bulunan özel sektör temsilcilerinin, faaliyetleri ile ilgili sunumları ve katılımla verecekleri destekler sayesinde birlikte hareket edilerek amacına ulaşacağı umulmaktadır. Bu umutla, Sempozyumun amacına ulaşması için çalışmalara katılmaya, destek vermeye ve katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla

Sempozyum Yürütme Kurulu

İletişim için kullanılacak e-posta Adresi:
izmir@jmo.org.tr
Tümü

5. Uluslararası Taş Kongresi

YENİ FUAR ALANI İZMİR

27.03.2019 - 30.03.2019

Structural Geology And Global Tectonics: Links To Lithosphere Evolution And Mantle Geodynamics

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

24.04.2019 - 26.04.2019

4. Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu

21.02.2018 - 24.02.2018

Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu - 5

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ CİBALİ YERLEŞKESİ

12.05.2017 - 14.05.2017

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bolümü 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu

ADANA

03.05.2017 - 06.05.2017

2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu

KONYA

12.11.2015 - 15.11.2015

Izmir Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu

İZMİR MİMARLIK MERKEZİ

06.05.2015 - 07.05.2015

3. Sondaj Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ

07.12.2016 - 09.12.2016

Istanbulun Jeolojisi Sempozyumu - 4

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ CİBALİ YERLEŞKESİ

26.12.2014 - 28.12.2014

2. Kıyı Ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu / I O D P -E C O R D Toplantısı

İTÜ MADEN FAKÜLTESİ İHSAN KETİN KONFERANS SALONU

15.10.2015 - 16.10.2015

3. Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA

04.11.2015 - 06.11.2015

2. Sondaj Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA

09.12.2013 - 11.12.2013

Sondaj Sempozyumu

ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ-ANKARA

21.12.2011 - 23.12.2011

Izmir`in Suyu Yeraltı Su Kaynakları Sempozyumu

İZMİR MİMARLIK MERKEZİ

21.11.2014 - 21.11.2014

Imirin Büyük Mühendislik Yapıları Jeoteknik Sempozyumu

İZMİR MİMARLIK MERKEZİ

26.02.2015 - 26.02.2015

Tectonıc Crossroads: Evolvıng Orogens Of Eurasıa- Afrıca And Arabıa

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

10.03.2010 - 10.08.2010

1. Tıbbi Jeoloji Çalıştayı

30.10.2009 - 01.11.2009

Türkiye`nin Jeotermal Potansiyeli Ve Arama Yontemleri Sempozyumu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ALİ RIZA BERKEM KONFERANS SALONU

22.10.2009 - 23.10.2009

2. Kıbrıs Yeraltı Kaynakları Sempozyumu

GİRNE/KKTC

19.11.2008 - 21.11.2008

Biga Yarımadasının Jeolojisi Sempozyumu

BALIKESİR

01.12.2011 - 02.12.2011

Servet Yaman Maden Yatakları - Jeokimya Çalıştayı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

23.10.2008 - 25.10.2008

2. Uluslararası Karadeniz Bolge Jeolojisi Sempozyumu

MADEN TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

05.10.2009 - 09.10.2009

Eroskay Uygulamalı Jeoloji Kolokyumu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU

17.10.8008 - 17.10.2008

Uluslararası Katılımlı Plaomanyetizma Çalıştayı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR SİTESİ

15.05.2008 - 16.05.2008

Menderes Masifi Kolokyumu

DEÜ DESEM BORDO SALONU- İZMİR

05.11.2007 - 10.11.2007

Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu - 3

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AYAZAĞA KAMPÜSÜ SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ

07.12.2007 - 09.12.2007

Kapadokya Yoresinin Jeolojisi

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ - DERBENT KÜLTÜR MERKEZİ

17.10.2007 - 20.10.2007

30. Yıl Jeoloji Sempozyumu

ADANA

25.10.2007 - 27.10.2007

Esen Arpat Daf Sempozyumu

DİYARBAKIR

24.05.2007 - 26.05.2007

Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu

İ.T.Ü MADEN FAKÜLTESİ, AYAZAĞA YERLEŞKESİ MASLAK-İSTANBUL

06.09.2007 - 07.09.2007

1. Heyelan Sempozyumu

ZORLU GRAND OTEL- TRABZON

30.11.2006 - 02.12.2006

Jeotermal Enerji Ve Yasal Düzenlemeler Sempozyumu

KENT OTEL

12.10.2006 - 15.10.2006

1. Kuzey Kıbrıs Jeoloji Kollokyumu

ŞEHİT İBRAHİM ALİ SOK. ÇAĞLAYAN LEFKOŞA - KIBRIS

20.12.2005 - 22.12.2005

1. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu

MTA KÜLTÜR SİTESİ-ANKARA

01.12.2005 - 03.12.2005

1. Gap Ve Jeoloji Sempozyumu

11.05.2005 - 14.05.2005

Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu - 2

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ - CİBALİ KAMPÜSÜ

16.12.2005 - 18.12.2005

Logo
Kroki
Etkinlik Takvimi
Pts Sl Çrş Prş Cum Cts Paz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası