TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Izmir Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu

İzmir’in enerjisi, İzmir İli Jeotermal Kaynakları Sempozyumu

 

İzmir önemlijeotermal kaynaklara sahip bir kenttir. Bu kaynakların enerji, sağlık, turizmve tarım sektörlerinde doğru ve etkin kullanımı kentin toplumsal yaşamı ve ekonomisininsürdürebilirliği açısından son derece stratejik bir öneme sahiptir. Kent termalısı kullanımı açısından Dünyanın en önemli bölgesel ısıtma merkezlerinden biriolmasına karşın bu enerji potansiyelinden yeteri kadar yararlanmakta mıdır? Alternatif veyenilenebilir bir enerji kaynağı olan jeotermal enerjide İzmir kentininpotansiyeli nedir? İzmir metropol kentsınırlarında mevcut potansiyelin kullanımı ve yeni jeotermal sahaların keşfiiçin ne tür bilimsel araştırmalar yapılmalıdır?

 

Kentin jeotermalkaynaklarının tekniğine uygun ve hızlı şekilde aranması, mevcut kaynakların enverimli, doğru ve bütüncül şekilde işletilmesi, İzmir jeotermal alanlarının  kente sundukları olanaklar, sorunları,jeotermal suların kent yaşamında enerji turizm, sera, sağlık vb. daha etkin veçok yönlü kullanımı için kısa ve uzun vadeli kentin jeotermal kaynak kullanımpolitikaları ve yatırım stratejilerinin oluşturulması gibi yapılması gerekenler6-7 Mayıs 2015 tarihinde İzmir Mimarlık Merkezinde düzenlenecek“İzmir’in enerjisi, İzmir İli Jeotermal Kaynakları Sempozyumu”muzun temel konularını oluşturacaktır.

 

Sempozyuma katılımınızı bekleriz.


TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası