TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
64. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Bildirileri özleri ve posterlerin son gönderme tarihi: 27 Şubat 2011


Yazara bildiri veya poster kabulünün son bildirim tarihi: 28 Mart 2011

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası