TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
64. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Aktif tektonik, Depremsellik ve Arkeojeoloji
 • Erdin Bozkurt
Aktif tektonik, Depremsellik ve Arkeojeoloji
 • Erhan Altunel
Bölgesel jeoloji
 • Aral Okay
Bölgesel jeoloji
 • Mehmet Cemal Goncüoğlu
Çevre Jeolojisi ve Tıbbi Jeoloji
 • Ali Yılmaz
Çevre Jeolojisi ve Tıbbi Jeoloji
 • Yüksel Orgün Tutay
Deniz , Göl ve Kıyı Jeolojisi
 • Memet Namık Çağatay
Deniz , Göl ve Kıyı Jeolojisi
 • Mustafa Ergin
Doğal Afetler Jeolojisi
 • Harun Sonmez
Doğal Afetler Jeolojisi
 • Tamer Yiğit Duman
Petrol ve Doğalgaz
 • Muzaffer Siyako
Petrol ve Doğalgaz
 • Salih Saner
Kömür ve Radyoaktif Hammadde
 • Ali Ihsan Karayiğit
Jeotermal Enerji
 • Şakir Şimşek
Jeotermal Enerji
 • Nilgün Türkan Güleç
Hidrojeoloji
 • Hasan Yazıcıgil
Hidrojeoloji
 • Celal Serdar Bayarı
İklim- Eski İklim Değişiklikleri
 • Ismail Omer Yılmaz
İklim- Eski İklim Değişiklikleri
 • Funda Akgün
Magmatizma ve Magmatik süreçler
 • Abidin Temel
Magmatizma ve Magmatik süreçler
 • Ercan Aldanmaz
Metamorfizma ve Metamorfik Süreçler
 • Gültekin Topuz
Metamorfizma ve Metamorfik Süreçler
 • Osman Candan
Metalik Maden Yatakları ve Endüstriyel Hammaddeler
 • Cahit Helvacı
Metalik Maden Yatakları ve Endüstriyel Hammaddeler
 • Taner Ünlü
Mühendislik Jeolojisi -Jeoteknik
 • Atiye Tuğrul
Mühendislik Jeolojisi -Jeoteknik
 • Remzi Karagüzel
Paleontoloji-Biyostratigrafi
 • Cemal Tunoğlu
Paleontoloji-Biyostratigrafi
 • Ercan Ozcan
Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler
 • Faruk Ocakoğlu
Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler
 • Naci Gorür
Toplum İçin Jeoloji
 • Fuat Şaroğlu
Toplum İçin Jeoloji
 • Nizamettin Kazancı
Türkiyede Yerbilimlerinin gelişimi
 • Mehmet Namık Yalçın
Yer Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama
 • Kaan Şevki Kavak
Yer Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama
 • Gulam Muhammet Vedat Toprak
Yüzeysel işlevler ve Jeomorfoloji
 • Catherıne Kuzucuoğlu
Yüzeysel işlevler ve Jeomorfoloji
 • Omer Emre
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası