TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
62. Türkiye Jeoloji Kurultayı

SERGİ

İlgili firma ve kuruluşlar Kurultay süresince ürün ve projelerini sergileyebilecektir. Bu konularla ilgilenenler yazışma adresinden ayrıntılı bilgi alabilirler.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Jeoloji Gecesi
Opera, Bale, Tiyatro, Müzik Dinletisi, Resim Sergisi, Karikatür, Müze Ziyaretleri
Teknik Geziler
Uluslararası Fotoğraf Yarışması

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası