TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
65. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Mühendislik Jeolojisi – Jeoteknik
 • Mustafa Erdoğan
Mühendislik Jeolojisi – Jeoteknik
 • Mahmut Mutlutürk
Yer Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama
 • Mehmet Lütfi Süzen
Yer Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama
 • Bekir Taner San
Hidrojeoloji
 • Mehmet Ekmekçi
Hidrojeoloji
 • Hasan Yazıcıgil
Paleontoloji – Biyostratigrafi
 • Sacit Ozer
Paleontoloji – Biyostratigrafi
 • Cemal Tunoğlu
Çevre Jeolojisi ve Tıbbi Jeoloji
 • Remzi Karagüzel
Çevre Jeolojisi ve Tıbbi Jeoloji
 • Alper Baba
Kültürel Miras
 • Nizamettin Kazancı
Kültürel Miras
 • Fuat Şaroğlu
Magmatizma ve Magmatik Süreçler
 • Şengül Can Genç
Magmatizma ve Magmatik Süreçler
 • Cüneyt Şen
Magmatizma ve Magmatik Süreçler
 • Ercan Aldanmaz
Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi
 • Memet Namık Çağatay
Deniz, Göl ve Kıyı Jeolojisi
 • Mustafa Ergin
Eski İklim Değişiklikleri
 • Ismail Omer Yılmaz
Eski İklim Değişiklikleri
 • Mehmet Akif Sarıkaya
Bölgesel Jeoloji
 • Aral Okay
Bölgesel Jeoloji
 • Mehmet Cemal Goncüoğlu
Bölgesel Jeoloji
 • Erdin Bozkurt
Metalik Maden Yatakları ve Endüstriyel Hammaddeler
 • Cahit Helvacı
Metalik Maden Yatakları ve Endüstriyel Hammaddeler
 • Ibrahim Sonmez Sayılı
Jeotermal Enerji
 • Şakir Şimşek
Jeotermal Enerji
 • Nilgün Türkan Güleç
Petrol ve Doğal Gaz
 • Mehmet Namık Yalçın
Kömür ve Radyoaktif Hammaddeler
 • Ilker Şengüler
Metamorfizma ve Metamorfik Süreçler
 • Osman Candan
Metamorfizma ve Metamorfik Süreçler
 • Gültekin Topuz
Aktif Tektonik, Depremsellik ve Arkeojeoloji
 • Hasan Sozbilir
Aktif Tektonik, Depremsellik ve Arkeojeoloji
 • Serdar Akyüz
Aktif Tektonik, Depremsellik ve Arkeojeoloji
 • Erhan Altunel
Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler
 • Baki Erdoğan Varol
Sedimantoloji ve Sedimanter Süreçler
 • Tahsin Attila Çiner
Doğal Afetler
 • Şükrü Ersoy
Doğal Afetler
 • Tolga Çan
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası