TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

Orta Anadolu Havzalarının Evrimi: Neotetis’in Dalma-Batma ve Çarpışma Tarihçesinin Ortaya Konulması: Haymana Havzasından Ön Sonuçlar / Evolution of Central Anatolian Basins; Unravelling Subduction and Collision History of Neotethys in Turkey: P

Bildiri Türü

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası