TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Etkinlik Bildirileri

SÜPHAN VOLKANI’NIN ALTINA KONUMLANMIŞ VE VOLKANİZMAYI OLUŞTURMUŞ OLAN MAGMANIN DEPOLANMA KOŞULLARI: 0.5 GPA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

Bildiri Türü

Anahtar Sözcükler Süphan, Deneysel Petroloji, Mineral Kimyası, Süphan, Experimental Petrology, Mineral Chemistry

Yazarlar
Yavuz Ozdemir yozdemir@yyu.edu.tr
Rıchard Brooker
Jon Blundy
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası