TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
I. ÇEVRE JEOLOJİSİ ÇALIŞTAYI
Tmmob Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi 03.11.2017 - 04.11.2017
Genel Bilgiler

Çevre jeolojisi çalışmalarının içeriğini ile çevre jeolojisinin çevrenin ve toplumun korunmasına katkısının ele alınacağı çalıştayda, büyük mühendislik yapıları ve çevre jeolojisi, afet ve çevre jeolojisi, halk sağlığı ve jeoloji ile kentsel planlama ve atık yönetiminde çevre jeolojisinin önemi ile çevre jeolojisinin çevre sorunlarının çözümüne katkısının ele alınıp tartılacağı çalıştay, 03-04 Kasım 2017 tarihinde Odamız Genel Merkezinde yapılacaktır.
Çevre Jeolojisinin bu ilk çalıştayında ele alınacak konu başlıkları, çeşitli sektörlerdeki gereksinimler gözetilerek belirlenmiştir.
Çevre Jeolojisi Çalıştayı`nda, kamu ve özel sektör deneyimine sahip, konularında uzman jeoloji, maden, jeofizik, çevre, ekonomi, tıp ve hukuk gibi farklı disiplinlere mensup yetkin kişi ve akademisyenlerin katılımı ile konular her boyutuyla tartılacak, yapılan tartışmalar sonucunda elde edilen veriler kamuoyu ile de paylaşılacaktır.

Tümü

Adana`nın Jeolojik Mirası Çalıştayı

25.09.2021 - 26.09.2021

21. Paleontoloji - Stratigrafi Çalıştayı

KAHRAMANMARAŞ

15.10.2020 - 15.11.2020

Munzur Vadisi`nin Jeopark Potansiyeli Jeoturizm Çalıştayı

24.09.2019 - 25.09.2019

Iı.çevre Jeolojisi Çalıştayı

01.11.2019 - 02.11.2019

Xx. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı

01.10.2019 - 03.10.2019

2019 Sedimantoloji Çalıştayı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KONGRE MERKEZİ

05.09.2019 - 08.09.2019

Balıkesir’In Afet Durumu Ve Yonetimi Çalıştayı

28.02.2019 - 01.03.2019

Suda Boğulmalar Ve Çeken Akıntılar Çalıştayı

20.06.2018 - 20.06.2018

Planlama Ve Yapılaşma Açısından Yüzey Faylanması Tehlikesinin Değerlendirilmesi Kılavuzu Çalıştayı

00.00.0000 - 00.00.0000

Sondaj Çalıştayı Konya

KONYA RİXOS OTEL

23.03.2013 - 24.03.2013

Jeoturizm Eskişehir Çalıştayı

18.11.2016 - 20.11.2016

Değerli Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı

00.00.0000 - 00.00.0000

Subduction Related Ore Deposits: Examples From Blacksea Region Of Turkey

22.09.2017 - 26.09.2017

I. Çevre Jeolojisi Çalıştayı

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ

03.11.2017 - 04.11.2017

Trakya Endüstriyel Hammaddeler Çalıştayı

TİCARET VE SANAYİ ODASI KONFERANS SALONU

03.03.2017 - 04.03.2017

Jeotenik Çalıştayı - Antalya

LİBERTY HOTELS LARA ANTALYA

01.02.2013 - 03.02.2013

Etkinlik Takvimi
Pts Sl Çrş Prş Cum Cts Paz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası