TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Türkiye Jeoloji Bülteni
İçindekiler

Sayı: 64/3   -   Yıl: 2021 AĞUSTOS Cilt 64 Sayı 3

İÇİNDEKİLER

Erçek Gölü`nün Holosen Palinolojisi ve Polene Dayalı Paleoiklim Yapılandırması (Doğu Anadolu, Türkiye); Kısa Dönem İklim Salınımları ve Global Paleoiklim Değişimleri ile İlişkisi; E1 ve E10 Karotlarının Sonuçları

Güldem Kamar

The First Report of Gangamopteris Rajaensis from Rajmahal Gondwana Basin (Jharkhand, India)

Arun Joshi Raj Kumar Priya

Üst Kretase Yaşlı Karababa Formasyonu Fosfat Oluşumlarının Mineralojik, Jeokimyasal Özellikleri ve Kökeni (Mardin-Mazıdağı)

Sema Tetiker Mesude Yıldırım

Ayhan Havzası`nın (Orta Anadolu) Litolojik Haritalaması ve Jeolojik Çıkarımlar: Bir Uzaktan Algılama ve Arazi Çalışması Entegrasyonu

Ayten Koç

Gümüldür Fayının Morfometrik ve Kinematik Analizi ve Batı Anadolu`daki Sismotektonik Anlamı

Büşra Yerli Mustafa Softa Hasan Sozbilir

SAYI TAM DOSYASI

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası