TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Madenciliğe Ilişkin Temel Ilkeler Eğitim Semineri (Ankara)
22.05.2017 - 26.05.2017

Genel Merkezimizde 22-26 Mayıs 2017 tarihlerinde Maden Arama ve İşletme Süreçlerinde Kaynak-Rezerv Raporlama Sistemi, Drenaj ve Açık İşletmelerde Şev Duraylılığı Uygulamalarına İlişkin Temel İlkeler Eğitim Semineri düzenlenecektir. 

KATILIM KOŞULLARI 

 • Oda üyesi olmak ve üye aidat borcunun olmamasıdır.
 • 3 çalışmayan, 2 öğrenci üyemiz eğitime ücretsiz olarak katılabilecektir. 
 • (Çalışmayan üyelerimiz SGK 4A, 4B, 4C hizmet dökümlerini; Öğrenci üyelerimiz öğrenci belgelerini Odamıza iletmelilerdir.)
 • Eğitim ücreti 350 TL‘dir. 
 • Kontenjan 50 kişi ile sınırlıdır. Kayıtlar başvuru sırasına göre alınacaktır. 
 • Eğitime devamlılık zorunlu olup, eğitim sonunda katılımcılara ‘‘Katılımcı Belgesi‘‘ düzenlenecektir.

EĞİTİM TARİHİ: 22-26 Mayıs 2017 

EĞİTİM SÜRESİ: 5 Gün

EĞİTİM SAATLERİ: 09.30 – 17.30

EĞİTİM YERİ: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi Eğitim Salonu 

(Hatay Sokak No: 21 Kocatepe/ Ankara)

EĞİTİM ÜCRETİ: 350 TL

EĞİTİME KAYIT İÇİN;

Ekteki "Eğitime Katılım Formu" nu eksiksiz doldurarak, eğitim ücretini yatırdığınıza dair dekont ile birlikte (0312) 434 23 88 nolu faksa veya egitim@jmo.org.tr e-posta adresine 18 Mayıs 2017 tarihine kadar gönderiniz.

EĞİTİME KATILIM FORMU için tıklayınız.

 

 

MADEN ARAMA VE İŞLETME SÜREÇLERİNDE KAYNAK-REZERV RAPORLAMA SİSTEMİ, DRENAJ VE AÇIK İŞLETMELERDE

ŞEV DURAYLILIĞI UYGULAMALARINA İLİŞKİN TEMEL İLKELER EĞİTİM SEMİNERİ

22-26 Mayıs 2017

 

22.05.2017

Pazartesi

10.00-12.30

Maden Yataklarının Sınıflandırılması

Dr. Özcan Dumanlılar - Levent Tosun

13.30-17.00

Tektonizma ve Maden Yatakları İlişkisi

Prof. Dr. Erdin Bozkurt

23.05.2017

Salı

09.30-12.30

Maden Aramalarında Uzaktan Algılama

Dr. Bora Gürçay

13.30-17.00

Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde

Arama ve İşletme Süreçleri ile Jeoloji Mühendisliği Hizmetleri

Jeo.Y.Müh. Yüksel Cankurtaran

24.05.2017

Çarşamba

09.30-12.30

Kaynak Hesaplama ve

Kaynak-Rezerv Sınıflandırılması

İsmail Cihan - Oğuz Turunç

13.30-17.00

Maden Yataklarının Sınıflandırılması

Dr. Özcan Dumanlılar - Levent Tosun

25.05.2017

Perşembe

09.00-12.30

Maden Sahalarında Hidrojeoloji Çalışmaları: Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve Raporlama

Prof.Dr. Mehmet Ekmekçi

13.30-17.00

Arama ve Üretim Aşamalarında

Açık İşletme Şevlerinin Duraylılığı

İle İlgili Jeoteknik Hususlar

Prof. Dr. Reşat Ulusay

26.05.2017

Cuma

09.30-12.30

Jeokimyasal Numunelemede

Kalite Kontrol ve Kalite Güvencesi

Tamer Algün

13.30-17.00

Ofiyolitlerle İlişkili Maden Yatakları

Prof. Dr. Osman Parlak

NOT: Hocalarımızın katılımına göre programda yer değişiklikleri olabilir.  

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

MADEN YATAKLARININ SINIFLANDIRILMASI (Dr. Özcan DUMANLILAR)

 • Sınıflandırmanın tanımı, tarihi ve önemi
 • Maden yataklarının sınıflandırılmasına tarihsel bakış
 • Maden yataklarının sınıflandırılmasında kullanılan kriterler
 • Maden yataklarının sınıflandırmasının arama jeolojisinde kullanımı

ARAMA VE ÜRETİM AŞAMALARINDA AÇIK İŞLETME ŞEVLERİNİN DURAYLILIĞI İLE İLGİLİ JEOTEKNİK HUSUSLAR (Prof. Dr. Reşat ULUSAY) 

 • Mühendislik şevlerinin türleri
 • Açık işletmecilikte ulaşılan düzey ve şev duraylılığının önemi
 • Açık işletmelerde şev duraysızlıklarının sonuçlarıyla ilgili örnekler
 • Açık işletmelerde meydana gelen şev duraysızlıklarının nedenleri ve türleri
 • Açık işletmelerde şev tasarımının önemi, tasarım parametreleri ve tasarımın amacı
 • Başlıca açık işletme yöntemleri i ve ocak şevleri açısından cevherin/kömür horizonunun konumuyla  ilgili faktörler
 • Şev duraylılığı değerlendirmelerinde uygulamalı jeoloji/jeoteknik açıdan başlıca girdiler
 • Arama aşamasında jeoteknik değerlendirmelere katkıda bulunabilecek çalışmalar
 • İşletmenin planlama, tasarım ve üretim aşamalarında yapılması gereken jeoteknik çalışmalar
 • Güvenlik katsayısının seçimi
 • Açık işletmelerde hareket izleme ve önemi
 • Açık işletmelerde şev iyileştirme ve korunma yöntemleri
 • Uygulamadan bir örnek 
 • Rapor içeriği      

KAYNAK HESAPLAMA VE KAYNAK-REZERV SINIFLANDIRILMASI (Oğuz TURUNÇ)

 • Veri Tabanı
 • Jeolojik Yorumlama ve Modelleme
 • Blok Modelleme
 • Jeoistatistik Analiz
 • Kaynak Tahmini
 • Geçerleme
 • Sınıflandırmada genel teamüller
 • Sınıflandırmadaki Önemli Konular
 • Sınıflandırma
 • Ekonomik Yaklaşımlar ve Değerlendirmeler

MADEN SAHALARINDA HİDROJEOLOJİ ÇALIŞMALARI (Prof.Dr. Mehmet EKMEKÇİ)

 • Maden İşletmelerinde Suya İlişkin Sorunlar
 • Maden Hidrojeolojisi Araştırmaları: Teknik Yaklaşım ve Kapsam
 • Maden Hidrojeolojisi Araştırmaları: Yöntem ve Teknikler
 • Hidrojeolojik Yapının İşletme Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
 • İşletme Su İhtiyacına Yönelik Değerlendirmeler
 • İşletmenin Yakın Çevredeki Hidrojeolojik Yapıya Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Hidrojeolojik Çalışmaların Raporlanması
 • Maden Hidrojeolojisi Çalışmalarında İzlenmesi Önerilen Standartlar
 • Maden Hidrojeolojisini Gelecekte Bekleyen Sorunlar 
 • MADEN ARAMACILIĞINDA JEOKİMYASAL PROSPEKSİYON (Prof. Dr. İlkay KUŞÇU)
 • Genel Terminoloji, neden jeokimya?
 • Temel prensipler (dispersiyon, element birliktelikleri, iz bulucu elementler, indikatör elementler)
 • Jeokimyasal anomali nedir? Nasıl belirlenir?
 • Temel değer (background, normal) nedir? Nasıl hesaplanır?
 • Eşik değer (threshold) nedir? Nasıl hesaplanır?
 • Sınırlamalar ve uygulama süreçleri
 • Oryantasyon (orientation) etütleri
 • Protokoller, standart operasyon süreçleri nedir? Nasıl uygulanır?
 • Jeokimyasal arama yöntemleri
 • Dere kumu jeokimyası
 • Toprak jeokimyası
 • Kayaç jeokimyası
 • Jeokimyasal anomalilerin belirlenmesi

OFİYOLİTLERLE İLİŞKİLİ MADEN YATAKLARI (Prof. Dr. Osman Parlak)

 • Ofiyolit Kavramı: Ofiyolitlerin Tanımı ve Önemi, Ofiyolitlerin İç Yapısı ve Özellikleri
 • Türkiye Ofiyolitleri: Farklı Kenet Kuşaklarında Gözlenen Ofiyolitler, Yaşı ve Oluşum Ortamı
 • Ofiyolitlerle İlişkili Maden Yatakları: Kromit Yatakları, Platin Grubu Metaller, Nikel Yatakları, VMS Yatakları, Mangan Yatakları, Manyezit Yatakları

JEOKİMYASAL NUMUNELEMEDE KALİTE KONTROL VE KALİTE GÜVENCESİ (Tamer ALGÜN)

 • Kalite Kontrol / Kalite Güvencesi tanımı
 • Kalite güvence prosedürlerinin oluşturulması
 • Kalite Kontrol numuneleri, hazırlanmaları ve/veya temini
 • Arama safhasında KK/KG uygulamaları
 • Ön Fizibilite/Fizibilite safhasında KK/KG uygulamaları
 • Kalite Kontrol numunelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler

MADEN ARAMALARINDA UZAKTAN ALGILAMA (Dr. Bora Gürçay)

 • Uzaktan algılama tanımı ve aktif (radar)/pasif(optik) veri temin yöntemleri
 • Enerji kavramı
 • Optik uzaktan algılama
 • Atmosferin etkileri
 • Enerjinin yüzeyle etkileşimi
 • Spektroskopi, önemli minerallerin kayaların ve mineral gruplarının spektral özellikleri
 • Uydu verilerinde çözünürlük kavramı, stereo görüntü
 • Uydu görüntülerinde düzeltme
 • Kalibrasyon ve maskeleme yöntemleri
 • Verilerin analize hazır duruma getirilmesi
 • Bir uzaktan algılama çalışmasında yapılması gerekenlerde sıra
 • Uydu verilerinin çeşitli araştırma konularında yapılmış uygulamaları ve saha doğrulamalarından örnekler 

İLETİŞİM

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Hatay Sokak No: 21 Kocatepe/ANKARA

Tel: 0312 432 30 85/ 119

Faks: 0312 434 23 88

E-Posta: egitim@jmo.org.tr

Eğitim Takvimi
Pts Sl Çrş Prş Cum Cts Paz
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası