TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
DEPREM ZARARLARININ AZALTILMASI KONUSUNDAKİ RAPORUMUZU TBMM`DE SUNDUK
"Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, TMMOB ile bağlı Oda temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledi.

"Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, TMMOB ile bağlı Oda temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledi.

Komisyonun 23 Aralık 2020 tarihli toplantısı, TMMOB İkinci Başkanı Selçuk Uluata’nın yaptığı değerlendirme ile başladı. Uluata yaptığı değerlendirmede; depremlerin etkilerinin şehir merkezleriyle sınırlı kalmadığını, bölgedeki sanayi kesimlerinin de aynı risklere maruz kaldığını söyledi. Uluata, deprem gibi çok boyutlu etkileri olan bir konuda öncelikle planlama, etüt, proje, yapı tasarımı, üretimi ve denetimi süreçlerinde TMMOB`a bağlı tüm meslek odalarının görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının önemine işaret etti. Daha sonsa harf sırası baz alınarak komisyona davet edilen Odaların görüşlerini dinledi.

Toplantıya, Odamız adına Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin ALAN, Deprem Danışma Kurulu (DDK) Başkanımız Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ ile Genel sekreter Deniz IŞIK GÜNDÜZ katıldı. Odamız tarafından hazırlanan rapor; Oda Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan ve Deprem Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Okan Tüysüz tarafından sunuldu. Alan, yaptığı genel değerlendirmelerde, özelde deprem, genelde afetlere karşı kırılganlıklarımızın alınacak tedbirlerle azaltılmasının mümkün olduğunu, ancak sosyal, toplumsal, siyasal ve teknik alanda alınması gereken tedbirlerinin zamanında alınmamasının ülkemizi bir “afet ülkesi” haline dönüştürdüğünü, bu konudaki yetersizliklerimizi siyaset üstü bir yaklaşım ve devlet politikası ciddiyetiyle ele alarak çözmemiz gerektiğini belirtti.

Daha sonra söz alan DDK Başkanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye’nin Deprem gerçeğine ilişkin istatistiki verileri sunduktan sonra, deprem zararlarının azaltılması konusundaki yasal mevzuat, kurumsal yapılanma ile deprem risklerinin azaltılması konusundaki yetersizlikleri ve alınması gereken tedbirlere ilişkin Oda görüşlerimizi sundu.

Sunumun ardından Araştırma Komisyonu Başkan ve üyelerinin, deprem zararlarının azaltılması konusundaki görüş, öneri ve değerlendirmelerimize ilişkin sorularına yanıtlar verildi.

Toplantıda Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası da birer sunum gerçekleştirdi.

Deprem Zararlarının Azaltılması Raporunu okumak için tıklayınız

Deprem Zararlarının Azaltılması Raporumuzun TBMM`ne sunum yazısı için tıklayınız

 

 

Okunma Sayısı: 562
Fotoğraf Galerisi
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası