TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
SİNOP NÜKLEER KARŞITI PLATFORM BİLEŞENLERİ ÇED RAPORU İÇİN DAVA AÇTI
Sinop İli Merkez İlçesi Abalı Köyü İnceburun mevkiinde yapılması planlanan “Sinop Nükleer Güç Santrali Projesine” ait Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED)’nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde onaylanması üzerine; Odamızın da içinde yer aldığı Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Bileşenleri, Sinop ve Ayancık Belediyeleri,  Sinop yerel dernekleri ile birlikte 2 Ekim 2020 tarihinde Sinop Adliyesinde onaylanan rapora karşı iptal davası açtılar.

Sinop İli Merkez İlçesi Abalı Köyü İnceburun mevkiinde yapılması planlanan “Sinop Nükleer Güç Santrali Projesine” ait Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED)’nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde onaylanması üzerine; Odamızın da içinde yer aldığı Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Bileşenleri, Sinop ve Ayancık Belediyeleri,  Sinop yerel dernekleri ile birlikte 2 Ekim 2020 tarihinde Sinop Adliyesinde onaylanan rapora karşı iptal davası açtılar.

NKP bileşenleri olarak Türk Tabipler Birliği (TTB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı; Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Şehir Plancıları Odası (ŞPO), Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), Metalurji Mühendisleri Odası, Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği, Sinop Çevre Dostları Derneği (ÇDD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Sinop Şubesi, Sinop Kent Hakları Derneği (KENTSAV), Ayancık Çevre Derneği, Sinop Barosu, Sinop ve Ayancık Belediyeleri ve gönüllü avukatların sundukları  dava dilekçelerinde, ilgili meslek odalarının kendi mesleki alanlarına ilişkin görüşleri, çevre dostu ve ekoloji mücadele temsilcilerinin raporlarının yer aldığı dosyayı Sinop Adliyesine teslim ettiler

Dava dilekçelerinin Sinop Adliyesine teslim edilmesinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının aldığı karara itiraz eden bileşenler Sinop Uğur Mumcu Meydanın da düzenlenen basın açıklaması ile kabul edilen ÇED raporunu protesto ettiler.

“Nükleer Santral; Hayata – Suya – Toprağa ve Bütün Canlılara Zararlıdır”

Pankartının açıldığı basın toplantısın da konuşmacıların sözü sık sık “Nükleere İnat Yaşasın Hayat, Nükleer Santral İstemiyoruz” sloganları ile kesildi

Tüm konuşmacıların kurulacak Nükleer Santralların ekonomik anlamda ülkemizin dışa bağımlılığını arttıracağını, çevre ve doğayı tahrip ederek büyük bir yıkımlara neden olacağı, bu durumun bilinmesine rağmen, gelinen sürecin bilimden ve bilimsellikten uzak olduğu vurgulandı.

Basın toplantısına; Sinop Belediye Başkanı ile Çanakkale, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Edirne, Kırşehir ve Yalova Belediye Başkanları bir araya gelerek, Sinop Halkına, NKP bileşenlerine, çevre ve ekoloji savunucularına destek verdiler.

Sinop NKP Dönem sözcüsü Kayhan Konukçu tarafından okunan basın açıklaması için lütfen tıklayınız

Okunma Sayısı: 208
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası