TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
MENARD PRESİYOMETRE DENEYİ: UYGULAMADA YAPILAN HATALAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Değerli Meslektaşlar,

Bilindiği üzere; Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yine “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı” da 09.03.2019 tarih ve 30709 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatında etütlerin planlanması, sondajlar ve arazi deneyleri bölümleri içerisinde presiyometre deneylerin yapılması gerektiği de vurgulanmıştır.

Ancak geçen süre içerisinde gerek Odamız tarafından gerçekleştirilen çok sayıdaki meslek içi eğitim semineri, gerekse bu konuda meslektaşlarımızdan gelen sorular dikkate alınarak Odamız jeoteknik komisyonu üyeleri tarafından “MENARD PRESİYOMETRE DENEYİ: UYGULAMADA YAPILAN HATALAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR”  hakkında derleme nitelikte bilgi notu kitapçığı hazırlanmıştır. Hazırlanan kitapçık, bu konuda faaliyet gösteren meslektaşlarımıza yardımcı olacağı ve gerçekleştirilecek jeoloji mühendisliği hizmetlerinin kalitesini artıracağı düşünülmektedir. Bu kitapçığın hazırlanmasın da emeği geçen tüm jeoteknik komisyonu üyelerine teşekkür ederiz.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Menard Presiyometre Deneyi: Uygulamada Yapılan Hatalar ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Kitapçığını indirmek için lütfen tıklayınız

 

NOT: Presiyometre uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin hazırlanan bilgi notu niteliğindeki bu dokümanın geliştirilebilmesine katkı koymak amacıyla uygulamada yaşadığınız sorunların odamıza veya “gurelozdemir2@gmail.com” adresine yazılı olarak bildirilmesi durumda bu konuda yaşanan sorunların çözümüne ilişkin öneriler geliştirilebilecektir.

Okunma Sayısı: 3173
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası