TMMOB Odalar 05 Aralık 2019, Perşembe
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 03.08.2019
Güncellenme Zamanı: 23.08.2019 17:32:01

Genel Kurulumuzda alınan karar gereğince hazırlanan TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK ETİĞİ YÖNETMELİĞİ, 3 Ağustos 2019 tarih ve 30851 Sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. 

Mühendislik ve mimarlık hizmetleri, gerek tek tek bireylerin, gerekse toplumun günlük yaşamının her noktasını giderek daha çok etkilemekte, bu etki günümüzle sınırlı kalmayıp geleceğimizi ve kaynaklarımızın kullanımını da kapsamaktadır. Bu nedenle de, mühendislerin ve mimarların topluma, yaşadıkları çağa, doğaya karşı sorumlulukları da hizmetlerinin kapsamıyla aynı oranda artmakta, bu toplumsal sorumluluk ülkemizde daha da önemli hale gelmiş bulunmaktadır.

Mühendisliğin davranış kuralları olarak tanımlanabilecek “mühendislik etiği" alanında son yıllarda profesyonel mühendislik kuralları üzerinde odaklanmış geleneksel tutumun ötesine geçilmiş ve mühendisliğin toplumsal etkilerini de içeren daha geniş bir perspektif gündeme gelmiştir

Batılı ülkelerde, mühendislik meslek odaları tarafından saptanmış etik kuralları 1990’lı yıllardan itibaren üniversite eğitiminde bir ders olarak yer alırken, ülkemizde de   bazı yüksek okul ve üniversiteler müfredat programlarında mühendislik etiği konularına yer vermeye başlamışlardır.

Diğer taraftan, uluslararası meslek kuruluşları kendi etik normlarını yayınlarken, öte yandan da kendilerine üye olacak ülkelerin meslek kuruluşlarının da benzer yayınlanmış etik kuralarına sahip olmalarını da şart koşmaktadırlar.

Sonuç olarak, tüm dünyada mühendislik meslek kuruluşlarının etik kurallarının mühendislik mesleğinin uygulaması üzerindeki olumlu etkisi giderek daha bir önemli hale gelmiştir.

Mühendisliğin karar alma süreçlerinin içerdiği ve genellikle birbiriyle çatışan sonuçlar ve işlerin getirdiği sorunlar üzerinde akıl yürütme ve sonuca varmada yazılı mesleki davranış ilkeleri/etik kuralların yol gösterici bir görevi de yerine getirdiği bir gerçekliktir.

İnsanın doğayla ilgili her türlü girişiminde, doğa insan ilişkisinde en temel meslek disiplini olan jeoloji mühendisliği bugün; madencilikten, yeraltı sularına, jeotermalden enerji hammaddelerine, başta deprem olmak üzere doğa kaynaklı afet zararlarının azaltılmasından, sağlıklı ve güvenli kentleşme ve yapılaşmaya, ulaşım için güzergah belirlemesinden büyük mühendislik yapılarına kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsamaktadır. 

Yaşamsal konularda faaliyet gösteren, jeoloji mühendislerinin mesleki çalışmalarının kalitesini ve güvenilirliğini artırmak, uygulamanın standartlarını yükseltmek, jeoloji mühendisliği uygulamalarında kabul edilmiş mesleki davranışları belirlemek; topluma, doğaya, mesleğe, meslektaşlarına, hizmet verdikleri gerçek ya da tüzel kişilere ve birey olarak kendilerine karşı mesleki davranış ve sorumluluklar için bir çerçeve oluşturarak mesleki kararlarına kılavuzluk edecek  değerleri belirlemekle ilgili meslek etiği usul ve esaslarını düzenlemek ihtiyacı ortaya çıkmıştı.26. Odamız Genel Kurulunda alınan karar gereğince hazırlanan  yönetmelik  3 Ağustos 2019 tarih ve 30851 Sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. TMMOB ve bağlı Odaları arasında Resmî Gazetede yayımlanan ilk mesleki etik yönetmeliği özelliğini de taşıyan yönetmelik mesleğimiz gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Meslek Etiği Yönetmeliği İçin Lütfen Tıklayınız

Dosyalar

(58 KB) (03.08.2019 18:59:07)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 132