TMMOB Odalar 19 Ocak 2019, Cumartesi
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 28.10.2018
Güncellenme Zamanı: 09.11.2018 17:17:23

Cumhuriyetimizin 29 Ekim 1923`te Türkiye Büyük Millet Meclisinde “yaşasın” nidalarıyla kabul edilişinin 95. Yılını coşkuyla kutluyoruz.
Nedir Cumhuriyet…?
Birinci Dünya Savaşı`ndan çok ağır kayıplarla yenik çıkan bir ülkenin kurtuluş ve kuruluş destanıdır Cumhuriyet.
Mondros Ateşkesi ile başlayıp Sevr Antlaşmasıyla kayıtsız şartsız teslim olmuş bir ülkenin küllerinden yeniden doğmasının hikâyesidir Cumhuriyet.
Emperyalist ülkelerin keyiflerince paylaşım hesapları yaptığı, kapitülasyonlar ile eli kolu bağlanmış bir ülkenin silkiniş hareketedir Cumhuriyet.
Yıllarca süren savaşlarda aydınlarını, eğitim gören gençlerini, zanaatkârlarını, tarlaları süren çiftçilerini, eli ayağı tutan insanlarını kaybeden bir ülkenin kendini yeniden var etmesidir Cumhuriyet.
Her alanda bir aydınlanma, seferberlik hareketidir Cumhuriyet. 29 Ekim 1923`te Türkiye Büyük Millet Meclisinde “Yaşasın” nidalarıyla kabul edildikten sonra neler olmuştur…?
Cumhuriyet’in kuruluş felsefesinin yapı taşı olarak benimsenmiş olan lâikliğin devrimler süresince peyderpey gelişimini tamamlaması sağlanmış, siyasal, hukuksal ve eğitsel alanlar başta olmak üzere devletin tümüyle lâik bir yapıya kavuşturulmasının yolları açılmıştır.
Cumhuriyet öncesi kadın hareketlerindeki bilinçlenme ve aydınlanma süreci Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ete kemiğe bürünmüş, kadının toplum hayatındaki yeri kadınlara seçme-seçilme hakkı verilerek sağlamlaştırılmıştır. Kadının konumu çağdaşlaşmanın ölçütü olarak görülmüştür.
Sağlık alanındaki sorumluluğunun çerçevesini belirlemesi açısından önemli olan, uzun yıllar yürürlükte kalacak olan sağlık yasaları çıkarılmış, Anadolu halkına musallat olmuş sıtma, verem ve benzeri kronik hastalıklar yaratılan sağlık ordusu ile önemli ölçüde halledilmiştir.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ülkedeki bütün eğitim kurumlarının Maarif Vekaleti’ne bağlanması öngörülmüş, lâik bir temele oturtulan eğitimle kız ve erkek çocuklarına eşit eğitim hakkı tanınmıştır. Belli bir zümre için ayrıcalık olan eğitim tüm halka yaygın hale getirilmiştir.
En önemli değişiklik Hukuk alanında yapılarak iki başlı hukuk sistemine ve karmaşaya son verilmiş, hayatı kolaylaştıran bir yaşam biçimi ve modeli yaratılmıştır.
Toplumun sanat zenginliği ile düşünce ve ifade özgürlüğünün birbirini beslediğine olan inançla tüm sanat, kültür ve spor alanlarında büyük hamleler yapılmıştır.
Velhasıl Anadolu’nun makus talihini değiştirip, Anadolu halkını ümmet zihniyetinden birey bilincine taşıyan; gelişmeye açık, korunup kollanması gerekli bir aydınlanma sürecidir Cumhuriyet.
Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.


Okunma Sayısı: 77