TMMOB Odalar 19 Ocak 2019, Cumartesi

Odamız Yönetim, Denetim, Onur Kurulu ve TMMOB temsilcilerinden oluşturulan heyet Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU’nu ziyaret etti.

Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 26.10.2018
Güncellenme Zamanı: 12.11.2018 16:39:24

25 Ekim 2018 tarihinde Odamızca ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt, Hacettepe Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ ve Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Reşat ULUSAY, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol SEYİTOĞLU, Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Öğretim Üyesi N.Sinan IŞIK, Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezinden Doç. Dr. Bülent ÖZMEN, Odamız BTK Üyesi Prof. Dr. Ali YILMAZ, Odamız Yönetim, Denetim, Onur Kurulu ve TMMOB temsilcilerinden oluşturulan heyet Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU’nu ziyaret etti.

Söz konusu ziyarette, 18 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile Türkiye Deprem Haritasına ilişkin görüş ve değerlendirmeleri içeren rapor, yargı kararları ile daha önceden gönderilen görüşlerimizi içeren bir klasör Sayın GÜLLÜOĞLU’na sunuldu.

Görüşmede söz alan Oda Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin ALAN, öncelikle Türkiye Deprem Haritası ve Bina Deprem Yönetmeliğinin hazırlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ancak hazırlanma süreçlerinde 1940 yılından günümüze değin alışıla gelmiş metodoloji yerine tek bir meslek disiplininden oluşturulan komisyon vasıtasıyla Bina Deprem Yönetmeliğin düzenlenmesinin yanlış olduğunu, farklı meslek disiplinlerin kendi uzmanlık alanından bu yönetmeliğe katkı veremediklerini belirtti.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine 4 ana noktada itirazlarının olduğunu belirten Alan, TBMM’nin iradesine ipotek koyan özel tasarım ve gözetim bölümü ile deprem etkisi altında mevcut bina sistemlerinin değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi ile deprem etkisi altında temel zemini ve temellerin tasarımına ilişkin bölümlere itirazlarının olduğunu, bu itirazların neler olduğuna dair ayrıntı bilgiler verdikten sonra bir hukuk devleti olan ülkemizde açık yargı kararlarının görmezden gelinerek bu düzenlemelerin yapıldığını belirtti. Ayrıca UDSEP 2023 Strateji belgesinde Bina Deprem Yönetmeliğin Avrupa yapı kodları baz alınarak yenileneceğinin belirtildiğini, ancak meslek alanımızı ilgilendiren 16. Bölümünün düzenlenmesinde Avrupa yapı kodlarının neden dikkate alınmadığını merak ettiklerini söyledi. Görüşmede söz alan hocalarımız ve diğer üyelerde yönetmelikteki eksikliklere ve yanlışlıklara dikkat çektiler

Görüşmede Sayın GÜLLÜOĞLU’da; dosyada sunulan rapor, değerlendirme ve yargı kararlarını dikkatlice yeniden inceleyeceklerini belirterek görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sıcak bir atmosferde geçen toplantıdan sonra iyi niyet temennileri ile görüş son buldu.

 


Okunma Sayısı: 172