TMMOB Odalar 18 Şubat 2019, Pazartesi
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 12.07.2018
Güncellenme Zamanı: 12.07.2018 12:21:09

Madencilik Komisyonu 27. Dönem ilk toplantısını 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü, tanışma ve dönem içinde yapılacak çalışmaların belirlenmesi gündemiyle, Genel Merkez binamızda yaptı. Toplantı, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan’ın açılış konuşması ile başladı. Bu dönem komisyonda yer alan üyelere teşekkürün ardından Madencilik komisyonundan beklentilerimizi belirterek komisyon üyelerinin dönem içerisinde,

  • MİGEM ve Petrol İşleri Genel Müdürlüklerinin birleştirilmesi ile oluşturulan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) oluşturulan yeni kurumsal yapının örgütlenmesi, görev ve sorumlulukları ile madencilik sektörüne bakış açısının ne olacağı konularının takibi, izlenmesi ve varsa görüşlerimizin ilgili kurumlarla paylaşılması;
  • Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Komisyonu’nun(UMREK) yapılanması, çıkardığı standartların izlenmesi, kontrolü ve takibi ile görüş ve düşüncelerimizin ilgili komisyon, üyeler ve kamuoyu ile paylaşılması;
  • MTA Kanununda yapılacak olan değişiklikler ve bunun etkileri;
  • Maden Kanununda yapılması beklenen değişiklikler ve ön hazırlıkların tamamlanması;
  • Madencilikte yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri; TKİ, Etibank, Bor Arş. Ens. gibi kurumlardaki yapılanmalar ve bunun ulusal madencilik politikalarına etkileri;
  • JMO’nun -EFG üyeliği ile akreditasyon süreçlerin takibi ve altyapı çalışmalarına katkısı amacıyla gerekli çalışmaların yapılması;
  • Meslektaşlarımızın bilgi ve deneyimlerinin arttırılması için meslek içi eğitim programlarının düzenlenmesi; Yasal Mevzuat değişiklikleri hakkında görüş bildirme; Jeoloji Mühendisliği alt disiplinleri hakkında görüş bildirmesi;
  • Maden Bölgeleri birleştirilmesi hakkında çıkarılan yönetmelik ile ilgili düşünceler; Jeoloji mühendislerinin eksik olduğu bir maden alanı olan Mermer sektörü üzerine görüşmelerin yapılması; Komisyon üyeleri , JMO Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte zaman zaman Maden firmalarını ziyaretlerinin yapılması konularına vurgu yaptılar.

Madencilik komisyonu üyelerimizin katıldığı toplantıda; katılımcılar, komisyondan beklentilerini ve komisyonun verimli çalışması için görüş ve önerilerini dile getirdi. Toplantıda belirtilen konuların yanında komisyon üyeleri kendi aralarında görev dağılımı yaptı.  Yapılan görev dağılımında; Komisyon Başkanlığını Yavuz ULUTÜRK, 2. Başkanlığı Alp İLHAN, Sekreter üyeliğin ise Burcu TURAN ve Zehra Özgür CENGİZ’in yapması kararlaştırıldı.


Okunma Sayısı: 188