TMMOB Odalar 16 Şubat 2019, Cumartesi
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 10.07.2018
Güncellenme Zamanı: 10.07.2018 12:43:41

Su Yönetimi ve Hidrojeoloji Komisyonu 27. Dönem ilk toplantısını 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü, tanışma ve dönem içinde yapılacak çalışmaların belirlenmesi gündemiyle, Genel Merkez binamızda yaptı. Toplantı Oda Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan’ın açılış konuşması ile başladı. Görevi kabul eden komisyon üyelerine teşekkürün ardından 26. Dönem Genel Kurul Kararlarının 6. Maddesi olarak alınan “Ülkemizdeki yerüstü ve yaraltısuların yönetimi ve kullanımında yaşanan idari ve teknik sorunlar ile Su Kanun Tasarısı ve TBMM gündeminde yeralan DSİ Genel Müdürlüğü Kanun Tasarısı da dikkate alınarak, en temel insan hakkı olan suyun ticarileşmesi gibi konuların da ele alınacağı Su Yönetiminin Hukuki, İdari ile Teknik Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”başlığı altında geniş katılımlı bir çalışmanın yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi” Kararının hayata geçirilebilmesi için yapılması gereken çalışmalarla ilgili konulara değindi. Toplantıya katılan Komisyon Üyeleri de meslektaşlarımızın bilgi ve deneyimlerinin arttırılması için meslek içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, uygulamaya yönelik konular ile mevzuatlara ilişkin kılavuz kitapçıkların hazırlanması, ayrıca havza çalışmalarına esas teşkil edecek şartnamelerin oluşturulması konusuna vurgu yaptılar.

Yapılan toplantıda komisyon üyeleri kendi aralarında görev dağılımı yaptı.  Yapılan görev dağılımında; Komisyon Başkanı Ahmet Apaydın, 2. Başkan Ahmet Hamdi Sargın, Sekreter üyeliğin ise Emet Karamürsel ve Cansu Karadeniz tarafından yapılması kararlaştırılırken bir sonraki toplantının da tarihi belirlendi.


Okunma Sayısı: 110