TMMOB Odalar 21 Ocak 2019, Pazartesi

TMMOB Eğitim Sempozyumu`nda, Sempozyum Yürütme Kurulu tarafından hazırlanarak sunuşu gerçekleştirilen Türkiye`de Mühendislik Mimarlık Şehir Planlama Eğitiminin Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Durum Analizi, kitaplaştırılarak yayımlandı.

Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 05.06.2018
Güncellenme Zamanı: 12.06.2018 15:59:35

 

 
TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK MİMARLIK ŞEHİR PLANLAMA EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE MEVCUT DURUM ANALİZİ

SUNUŞ

Ülkemizde, eğitimin köklü, yapısal ve politik sorunları olduğu tespiti hem Birliğimiz tarafından, hem de eğitim emekçileri tarafından yapılmakta, çocuklarımızın aydınlık geleceğini şekillendiren eğitim kurumlarının niteliği ve gelişimi hepimizi kaygılandırmaktadır.

Üniversitelerde öğrencilerin ve genç meslektaş adaylarımızın aldığı eğitimin niteliğinin giderek azalmasını dehşetle takip ediyoruz. Ülkemizde üniversite sayısı, bu raporu hazırlayan değerli arkadaşlarımızın tabiri ile “Borsa gibidir”. Günaşırı açılan yeni üniversiteler, kapatılan veya bölünen üniversiteler tüm öğrencileri etkilediği kadar bizleri ve mesleklerimizin geleceğini de olumsuz olarak etkiliyor. Mesleki ve teknik bilginin üretildiği bölümlerdeki nitelik kaybı ise gözler önündedir. Meslek mensuplarımızın alacakları eğitimin kalitesi, ülkemizde yapılan meslek faaliyetlerinin temelini oluşturduğunu ve ülkemizin çıkarlarına olumsuz değer getirdiğini unutmayalım.

Sanayide, kentleşmede ve tarımda kalkınmadan, bilimin ve teknik bilginin kamu çıkarları için kullanılmasından yana olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bilimin ve bilginin üretildiği yer olan üniversitelerin ve teknik eğitimin verildiği mühendislik, mimarlık ve şehir planlama bölümlerinin durumunu yakından takip etmektedir.

Mesleki, teknik ve politik takiple oluşturulan bu analiz ile ülkemizdeki teknik eğitimin mevcut durumunu ve tarihsel seyrini, teknolojik ve politik gelişimlerin eğitime etkilerini, üniversite ve kontenjan sayılarındaki değişimin sebep olduğu yıkımı, akademik personelin sayı ve nitelik sorunları, derslik ve laboratuvar gibi fiziksel altyapı sorunları, staj sorunu, lisansüstü eğitimin sorunları, dünyada yaşanılan yenilikler ve yaklaşımlar göz önüne çıkarmak ve tartışmak için hazırlanmıştır.

Ayrıca bu raporla yüksek öğrenimde ar-ge faaliyetleri için üniversitelere ulusal gelirden ayrılan kaynak sorunu, üniversitelerde özerklik sorunu, öğretim elemanlarının ifade özgürlüğü ve  karar süreçlerine katılım sorunları, akademik yönetici atama sorunları, yeni üniversite açılması için gerekli asgari koşulların yetersizliği ile mezuniyet sonrasında denklik ve yeterlilik sorunları, iş bulma sorunu, meslek içi ve yaşam boyu eğitim ve benzeri konularda TMMOB katılımcı ortamlarda oluşturduğu görüşleri kamuoyu ile paylaşılmakta, sorunlara çözüm önerileri aranmaktadır.

Bu analiz, TMMOB Eğitim Sempozyumu kapsamında geçmişten günümüze mevcut durum analizini yapmayı ve özellikle son dönemde yaşananlara karşı neler yapılması gerektiğini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışma ile teknik eğitimin seyrine ve geleceğine bir ışık tutabilmeyi umut ediyoruz…

Elinizdeki analiz, TMMOB Mühendislik Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu kapsamında, değerli meslektaşlarımız Baki Remzi Suiçmez ve İsmail Küçük sekreteryalığında Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu tarafından özenle hazırlanmıştır. Bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, TMMOB Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu ve Sekreteryasına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

 

Türkiye`de Mühendislik Mimarlık Şehir Planlama Eğitiminin Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Durum Analizi`ne ulaşmak için tıklayınız.

Dosyalar

(10770 KB) (05.06.2018 14:45:56)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 55