TMMOB Odalar 18 Şubat 2019, Pazartesi

Birliğimiz ve logomuz hakkında Yeni Şafak gazetesinde çıkan habere ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 23 Ekim tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 23.10.2017
Güncellenme Zamanı: 14.11.2017 11:05:49

TMMOB’Yİ VE DEĞERLERİMİZİ SAVUNACAĞIZ!

Mesleğimizi ve meslektaşlarımızın çıkarlarını ülkemizin ve halkımızın çıkarları doğrultusunda korumak için mücadele veren Birliğimiz, bugüne kadar çok kez iktidar ve rant çevrelerinin saldırılarına hedef olmuştu fakat ilk kez bu kadar pespaye bir iftira ile karşı karşıyayız.

21 Ekim 2017 tarihli Yeni Şafak gazetesinde Ahmet Fatih Erturan imzasıyla yayınlanan “TMMOB Özüne Döndü” başlıklı haberde(!), Birliğimizin logosunda bulunan renklerin terör örgütlerini çağrıştırdığı ifade edilmektedir.

Ciddiye alıp almamakta tereddüt ettiğimiz haber, ilk cümlesinden son cümlesine kadar yalan ve yanlıştır.

Haberden(!) anladığımız, TMMOB’nin rant ve çıkar odaklarına karşı verdiği mücadele iktidar yandaşlarını renklerde terör arayacak kadar çok çalıştırmaktadır.

Eğer bir basın yayın kuruluşu, yandaşı olduğu güç adına Birliğimize saldırmaya karar vermişse onlara tek tavsiyemiz bu işi yaparken gazeteciliği ayağa düşürmemeleridir.

Öncelikle bilinmelidir ki; TMMOB, haberde iddia edildiği gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da başka herhangi bir bakanlık bünyesinde faaliyet göstermemektedir. Birliğimiz, 1954 yılında kabul edilen 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile kurulmuş olup, Anayasa’nın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Birliğimiz tüm faaliyetlerini anayasa, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenen kendi kurulları ve demokratik işleyişi içerisinde, özerk biçimde yürütmektedir.

Cümle alem bilir ki, Birliğimizin isminin kısaltmasından oluşan logomuzdaki renkler güneşin ve ateşin renkleridir. Karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, dinci gericiliğe karşı laikliği, dogmatizme karşı bilimi, faşizme karşı özgürlükleri, her türlü ırkçılığa karşı eşitliği ve barış içerisinde bir arada yaşamı, rant ve sömürüye karşı emeği, emperyalizme karşı bağımsızlığı temsil etmektedir. Yıllardır meydanlarda gururla taşıdığımız bu renkler, mücadele tarihimiz içerisinde birliğimizle özdeşleşmiş ve simgeleşmiştir.

Siyasi iktidarın en büyük yandaşlarından biri olan Yeni Şafak Gazetesinde yer alan bu haberin nedeni, ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinde bilim ve teknoloji politikalarının önemine vurgu yapan, kamu yararı ve adil paylaşımdan yana, yurtsever, devrimci, ilerici ve toplumcu geleneğimizden duydukları rahatsızlık ve korkudur.

Yeni Şafak gazetesi ve karanlığın tüm sesleri iyi bilsinler ki ülkemizin içerisinde bulunduğu zorlu koşullar içerisinde bu tip kara propagandaların hedefinde olmak bizler için bir onur nişanesidir.

Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi, dün olduğu gibi bugün de, “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.”

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı


Okunma Sayısı: 56