TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Sondaj Sempozyumu

                                     TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Bayındır Sokak 7/7 Yenişehir-ANKARA

Telefon:(312) 432 30 85 - 434 36 01 Faks : (312) 434 23 88

Web: www.jmo.org.tr    e-posta:  jmo@jmo.org.tr

     JMO  REKLAM YÖNETMELİĞİ

 

TARAFLAR: Bu şartname Bayındır Sk.No:7/7 Yenişehir/Ankara adresindeki TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ile Şartnameyi imzalayan KATILIMCI KURULUŞ arasında aşağıda yazılı şartlarla akdedilmiştir.

TANIMLAR: Bu şartname metninde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası "ODA", reklam yönetmeliği "ŞARTNAME",reklam başvuru formu "SÖZLEŞME" ve sözleşmeyi imzalayan firma "KATILIMCI KURULUŞ" olarak anılacaktır.

 

REKLAM KOŞULLARI

 

•1.    Reklam tasarımı KATILIMCI tarafından sağlanacaktır. Katılımcı tarafından sağlanan tasarımdaki yazım hataları, eksiklikler, renk bozulmaları,  kayma ve buğulanmalardan ODA sorumlu değildir.

•2.     Katılımcılar reklam filmlerini gönderebilecekleri gibi, CD ortamında Corel Draw veya Adobe Photoshop‘ta hazırlanmış tasarımlarını da kaydedip gönderebilirler.

•3.     Reklam filmi 4 adet  renk süzülmeleri ile Bildiri Özleri Kitabı için 17x24 ebadında gönderilmelidir.

•4.   Reklam sayfası olmayan firmalara listedeki tasarım ücreti karşılığında teknik hazırlık yapılacaktır.

•5.   Reklamların siyah-beyaz basılmasını isteyen, aydınger veya beyaz zeminli kağıda çini mürekkebi ile çizilmiş reklam sayfalarını da gönderebilirler.

•6.   CD‘den aktarılan reklam tasarımlarının da filmleri istenirse yine renk ayrım bedelleri ayıca talep edilir.

•7.   Ödeme Koşulları:

a) Peşin

b) Kredi kartı ile 4 eşit taksitte

c) Taksitle

-Tutarın 1/2‘si sözleşmenin imzalanmasından sonra 15 gün içinde nakden alınır.

-Kalan bakiye için sözleşme tarihinden sonraki 3 ay içinde ödenecek şekilde çek veya senet alınacaktır.

Bildiri Özleri Kitabı Film Ebadı: 17x24

 

•8.   Bildiri Özleri Kitabına reklam vermek isteyen kuruluşların en geç 25 Kasım 2011  tarihine kadar Başvuru Formu‘nu ve basım için gerekli malzemeleri Reklam&stand&Halkla İlişkiler Sorumlularına ulaştırmaları ve reklam bedellerini kredi kartı ile 4 eşit taksitte veya sergi katılım bedelinin % 50‘sini sözleşmenin imzalanmasından sonraki 15 gün içinde nakden, kalan % 50‘sini de en geç 3 ay içinde nakden veya çek vererek;

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Ziraat Bankası Kızılay Şubesi, Şube Kodu:685, Hesap No: 39009040-5038;      eft için IBAN NO: TR 340001000685390090405038 no.lu hesaba ödemeyi taahhüt etmeleri gerekmektedir.

 

•9.            DİĞER KOŞULLAR

- SÖZLEŞME bu şartnamenin doğal ekidir.

- Sözleşme ve yönetmelik web sayfasından indirilebilir ve hukuki belge niteliğindedir.

-Sempozyuma maddi katkıda bulunanlar; Ana Destekleyiciler, Destekleyiciler, katkı sunanlar biçiminde adlandırılacaktır ve  Ana Destekleyiciler Bildiri Özleri Kitabının arka dış/iç kapakları ile ön iç kapak katkı boyutlarına göre ücretsiz olarak reklamı basılacaktır.

- Uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

- Fax üzerinden yapılan sözleşmeler aslı gibi sayılır. Atılan imzalar "ıslak imza" niteliğine sahiptir.

- Katılımcı firmadan imza atan kişi yetki belgesini ibraz edecektir, yetkilinin o kuruluştan ayrılması Oda‘yı bağlamaz. Firma kaşesi yeterlidir.

 

İşbu şartname ...../......./2011  tarihinde imza edilmiştir.

 İşyeri imza - kaşesi                                                                        TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası        

  

  

  

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Bayındır Sokak 7/7 Yenişehir-ANKARA

Telefon:(312) 432 30 85 - 434 36 01 Faks : (312) 434 23 88

Web: www.jmo.org.tr    e-posta:  jmo@jmo.org.tr

 

2011 YILI

BİLDİRİ ÖZLERİ REKLAM BAŞVURU FORMU

 

 

Kuruluşun Adı                                                  :

Kuruluş Yetkilisinin Adı ve Görevi                :

Adres                                                                   :

Telefon                                                                 :

Teleks-Faks                                            :

 

2011 YILI BİLDİRİ ÖZLERİ REKLAM BEDELLERİ

  

 

 

 

MIKTAR (TL)

  

Açıklamalar

Arka Dış Kapak

Renkli

2.500  TL

 

 

Ön İç Kapak

Renkli

1.750 TL.

(...)

 

Arka İç Kapak

Renkli

1.500  TL.

(...)

 

İç Sayfa

Renkli

700  TL.

(...)

 

İç Sayfa

Siyah/Beyaz

450  TL.

(...)

 

1/2 Sayfa

Siyah/Beyaz

300  TL.

(...)

 

1/2 Sayfa

Renkli

400  TL.

(...)

 

Renk Ayrımı

 

75 TL.

(...)

 

Tasarım Ücreti

 

200  TL.

(...)

 

Logo Çanta

500 Adet Çanta

10.000 TL.

 

 

Ana Destekleyiciler

Destekleyiciler

Katkı Sunanlar

 

≥ 35.000TL.

20.000-35.000 TL.

< 20.000 TL.

 

 

 

Yukarıdaki fiyatlara peşin ödemede % 10 indirim uygulanacaktır.

 

NOT       : Talebinizi ( X ) işaretleyiniz. Siyah-Beyaz veya trigromi baskı istendiği açıklamalar bölümünde belirtilecektir. Birden fazla reklam sayfası istenmesi veya özel renk talebinde bulunulması durumunda sayı belirtiniz.

Reklam Yönetmeliği‘nde belirtilen Reklam Koşulları‘nı ve reklam bedeli olan .......................................TL.‘yi Peşin , Kredi kartı ile 4 taksitte, sözleşme tarihinden itibaren 3 ay içinde ödemeyi  kabul ve taahhüt ediyoruz.

 

ALINAN PEŞİNAT TUTARI           : . . . . . . . . .TL.

 

ALINAN ÇEK/SENET TUTARI     : . . . . . . . . . TL.

 

VADESİ                                               : . . . . . . . . . . . .

 

  

 İşbu şartname ...../......./ 2011 tarihinde imza edilmiştir.

  

  

İşyeri imza - kaşesi                                                                  TMMOB Jeoloji Mühendisleri   Odası

  

  

  

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası