TMMOB Odalar 02 Haziran 2020, Salı

Bildiri Sunumu

Sempozyumda yukarıda tanımlanan oturum konularında bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları konu alan özgün çalışmalar sunulabilir. Bildiriler kişi ve kuruluş adına verilebilir. Bir kişi en fazla iki bildiri sunabilir.

Sempozyum (http://www.jmo.org.tr/etkinlikler/sempozyumlar/index.php?etkinlikkod=98) bildiri yönetim sistemine, burada belirtilen biçime uygun olarak sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilecek olan bildiri özleri, oturum koordinatörlerinin incelemesinden sonra kabul edilecektir. Değerlendirmeler sonucunda sözlü ve poster şeklinde kabul edilen bildirilerin tamamı Sempozyum Bildiri Özleri kitabında / e-kitabında yer alacaktır.

 

Sözlü Sunum

Sözlü bildiri sunum süresi tartışmalar dahil 20 dakikadır. Tüm salonlarda yansı cihazı ve bilgisayar bulunacaktır. Sunu yapacaklar için ayrıntılı bilgi sempozyumun başlama tarihinden yaklaşık dört hafta önce Sempozyum web sayfasında yayınlanacaktır.

 

Poster Sunumu

Sergilenecek posterler tek parça, yüksekliği 120 cm, genişliği 90 cm olacak şekilde ve düşey olarak hazırlanacaktır.

 

Poster Hazırlama Kuralları

Bildirilerin rahatlıkla tanınabilmesi için bildiri başlığının görünür bir şekilde poster panosunun üzerine yerleştirilmesi gerekmektedir. Yazar isimleri, adres ve e-posta bilgileri de açıkça yazılmalıdır. Posterde mümkün olduğu kadar görsel malzemelere ağırlık verilmeli, yazılar bir metre uzaklıktan rahatlıkla okunabilir büyüklükte olmalıdır. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olmalı ve bilimsel bir mesaj verilmelidir. Metin iki satır aralıklı hazırlanmalı, gerektiğinde farklı yazı boyutları ve tipleri kullanılmalıdır. Şekil ve grafiklerde farklı renkte çizgi ve desen kullanılmasına dikkat edilmelidir.

 

BİLDİRİ ÖZÜ FORMATI İÇİN TIKLAYINIZ.

Dosyalar

(72 KB) (02.08.2011 11:42:31)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için