TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
2. Kıbrıs Yeraltı Kaynakları Sempozyumu
Sempozyum süresi içinde birinci günün sonunda açılış kokteyli gerçekleştirilecek olup, etkinliğin son gününde ise teknik gezi düzenlenecektir. Bir gün sürmesi planlanan teknik gezi programı sempozyum esnasında duyurulacaktır.
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası