TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Servet Yaman Maden Yatakları - Jeokimya Çalıştayı

Başlık; 12 punto Times New Roman, Kalın,

Yazar/Yazarlar; 12 punto Times New Roman, düz (Yazarların tam adları, soyadları, kurumları, posta ve elektronik posta adresleri),

Öz ve Abstract; tek aralıklı 12 punto olarak hazırlanmalıdır.

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası