TMMOB Odalar 14 Ekim 2019, Pazartesi

Konu ile ilgili firma ve kuruluşlar "Genişletilmiş Özler" kitabında yayımlanmak üzere reklam verebileceklerdir. Bu konuda yazışma adresinden gerekli bilgi alınabilir.