TMMOB Odalar 29 Ocak 2020, Çarşamba

Konu ile ilgili firma ve kuruluşlar "Genişletilmiş Özler" kitabında yayımlanmak üzere reklam verebileceklerdir. Bu konuda yazışma adresinden gerekli bilgi alınabilir.