TMMOB Odalar 05 Nisan 2020, Pazar

Kolokyum programında çağrılı konuşmacılara yer verilecek, Menderes Masifi‘ne yönelik özgün çalışmalar ise poster olarak sunulabilecektir. Kolokyumun sunum dili Türkçe‘dir. Çağrılı konuşmacılar veya poster sunumu yapmak isteyenler, sunumlarının genişletilmiş özlerini; amacı, kapsamı, özgün sonuçları içerecek şekilde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlayarak, sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar Kolokyum Sekreterliğine göndermeleri gerekmektedir. Genişletilmiş özlerde gerektiğinde en fazla iki şekle yer verilebilecek ve varsa değinilen belgeler belirtilecektir. A4 boyutunda ve şekiller hariç 3 sayfayı aşmayacak şekilde hazırlanacak yazılar WORD dökümanın da, Arial 12 punto, 1.5 satır aralığında; harita, şekil vd. COREL, JPEG olarak ve şekillere müdahele edilebilir halde, siyah-beyaz, gerekirse sürsajlı, simgeli ve baskıda net görülecek şekilde olmalıdır. Çağrılı konferans ve poster sunumlarında yazar ve/veya yazarların tam adları, açık adresleri, e-mail adresleri yazılmalı, ayrıca iletişim için telefon numaralarını bildirmeleri gerekmektedir. Posterler azami 95 cm genişlik ve 120 cm yükseklik boyutlarında tek parça olacak şekilde ve dikey hazırlanmalı ve posterde harita, foto, şekil, çizelge, grafik, tablo vb. görsel ögelere ağırlık verilmelidir.

Kolokyum programında yer alacak tüm sunumların tam metinleri daha sonra Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlanması öngörülmektedir. Yayımlanmak üzere hazırlanacak tam metinler, en geç 31 Aralık 2007 tarihine kadar Kolokyum Sekreterliğine gönderilmelidir.