TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu-Iıı
9 Aralık 2007 - Pazar

 

09.30-10.00 İstanbul Boğazı‘nın Oluşumu

Fazlı Yılmaz Oktay, Cenk Yaltırak, Erkan Gökaşan,

Mehmet Sakınç, Emin Demirbağ, Caner İmren

10.00-10.30 Marmara Denizi‘nin Geç Kuvaterner Paleoşinografisi

Namık Çağatay, Kadir Eriş, Ümmühan Sancar, Demet Biltekin, Sena Akçer

 

10.30-10.45 Çay Arası

 

10.45-11.15 Marmara Tsunamileri, Olası Deniziçi Kaynakları ve Yerleşim Alanlarına Etkileri

Yıldız Altınok, Bedri Alpar

 

11.15-11.45 Tarihsel Depremler ve Doğu Marmara Fayları

Cenk Yaltırak

 

11.45-13.00 Yemek Arası

 

13.00-13.30 İstanbul‘un Hidrojeolojisi ve Hidrojeokimyası

Orhan Dumlu, Tolga Yalçın, Yüksel Örgün, Muhterem Demiroğlu

 

13.30-14.00 İstanbul‘un Metropolitan Alanındaki Agrega Potansiyeli Üretim ve Tüketimine Genel Bir Bakış

Mustafa Erdoğan, Yılmaz Mahmutoğlu

 

14.00-14.30 İstanbul Metropolitan Alanında Üretilen Agregalar ve Özellikleri

Atiye Tuğrul, Ömer Ündül, Murat Yılmaz, Mustafa Korkanç

 

14.30-15.00 İstanbul‘un Bölgesindeki Endüstriyel Hammade Kaynakları

Sezai Kırıkoğlu, Yüksel Örgün, Ceren Tamer

 

15.00-15.30 İstanbul‘daki Tünel Projeleri ve Makina Performanslarını Etkileyen Jeolojik ve Jeoteknik Faktörler

Nuh Bilgin, Cemal Balcı, Hanifi Çopur

  

15.30 15.45 Çay arası

  

15.45 -18.00 Panel

Doğal Afetler, Deprem ve Medya

Naci Görür, Miktad Kadıoğlu, Göksel Özköylü, İsmet Cengiz, Durul-Yağmur Taylan

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası