TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Istanbul`un Jeolojisi Sempozyumu - 3
8 Aralık 2007 - Cumartesi

  

09.00-09.30 İstanbul Paleozoik İstifinin Özellikleri

Serdar Akyüz

 

09.30-10.00 İstanbul Triyas‘ı

Cengiz Zapcı

 

10.00-10.30 İstanbul Kuzeyinde Yüzeylenen Üst Kretase Yaşlı İstiflerin Magmatik Evrimi ve Jeodinamik Ortamı

Mehmet Keskin, Timur Ustaömer ve Mefail Yeniyol

 

10.30-10.45 Çay arası

 

10.45-11.15 İstanbul Granitoyidleri

Sabah Yılmaz Şahin, Yıldırım Güngör, Namık Aysal

 

11.15-11.45 İstanbul Neojen-Kuvaterner İstifi ve Paleocoğrafyası

Cenk Yaltırak, Mehmet Sakınç

11.45-13.00 Yemek arası

 

13.00-13.30 İstanbul Bölgesi Eosen Birimler İri Bentik Forminiferlerini (Orthophragminidler ve nümmülitler) Revizyonu Sığ Denizel İstiflerin Detaylı Biyostratigrafisi

Ercan Özcan, Gyorgy Less, Zahide Özgörüş, Gülin Şengöçen Márıa Báldı-Beke, Katalin Kollányı

 

13.30-14.00 9 milyon yıl Önce Istanbul Bölgesinin Omurgalı Faunası ve Çevre Koşulları.

Şevket Şen

 

14.00-14.30 İstanbul ve Trakya‘da Silisli Ağaçlar

Mehmet Sakınç, Cenk Yaltırak

 

14.30-15.00 İstanbul‘un Jeomorfolojisi

Ahmet Ertek

 

15.00-15.15 Çay arası

 

15.15-15.45 İstanbul‘un Heyelanları

Erdoğan Yüzer, İsamil Eriş, Aydın Bakır, SerdarAydoğan

 

15.45-16.15. Istanbul : Şehirleşme ve İklim

Tayfun Kindap

 

16.15.-16-45 İstanbul‘un Tarihsel Kışları

Vural Yavuz

TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası