TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Erdoğan Yüzer Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu

Sempozyumun Konuları

 • Kaya Mekaniği
 • Baraj Jeolojisi
 • Malzeme Jeolojisi
 • Maden ve Tas Ocaklari
 • Yapı ve Kaplama Taşları
 • Kazılar ve Duraylılık
 • Güzergah Jeolojisi
 • Tünel Jeolojisi
 • Arazi Planlaması ve Kent Jeolojisi
 • Doğal Afetler
 • Hidrojeoloji
 • Çevre Jeolojisi
 • Mühendislik Jeolojisinde Modelleme
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası